Язык сайта:
русский   украинский   English

Содержание сборника исков и других процессуальных документов необходимых для защиты своих прав в суде


 1. Апеляційна скарга
 2. Заперечення проти позову
 3. Заява про апеляційне оскарження
 4. Заява про видачу виконавчого листа
 5. Заява про видачу дублікату виконавчого листа
 6. Заява про видачу копії рішення суду
 7. Заява про видачу справи для ознайомлення
 8. Заява про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, але не виплаченої зарабітної плати плати
 9. Заява про визнання громадянина безвісно відсутнім
 10. Заява про визнання громадянина недієздатним, встановлення над ним опіки і призначення опікуна
 11. Заява про визнання позову
 12. Заява про виклик свідків
 13. Заява про витребування доказів
 14. Заява про відвід
 15. Заява про відмову від позову
 16. Заява про відновлення провадження у справі
 17. Заява про встановлення факту батьківства
 18. Заява про встановлення факту і періоду перебування у місцях примусового утримання
 19. Заява про встановлення факту належності посвідчення до нагороди
 20. Заява про встановлення факту належності правовстановлюючого документу
 21. Заява про встановлення факту перебування фізичної особи на утриманні
 22. Заява про встановлення факту постійного проживання у визначеному місці
 23. Заява про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу
 24. Заява про встановлення факту родинних відносин
 25. Заява про встановлення факту смерті особи
 26. Заява про забезпечення доказів
 27. Заява про забезпечення позову
 28. Заява про залишення позову без руху
 29. Заява про залучення до участі у справі третьої особи
 30. Заява про залучення співвідповідача
 31. Заява про заміну неналежного відповідача
 32. Заява про зміну способу і порядку виконання рішення суду про стягнення аліментів
 33. Заява про зупинення провадження у справі
 34. Заява про надання повної цивільної дієздатності
 35. Заява про надання права на шлюб
 36. Заява про обмеження цивільної дієздатності, встановлення піклування і призначення піклувальника
 37. Заява про оголошення громадянина померлим
 38. Заява про перегляд заочного рішення
 39. Заява про перегляд рішення суду у зв’язку з нововиявленими обставинами
 40. Заява про повернення позову
 41. Заява про повернення судового збору
 42. Заява про повідомлення суд про причини неявки у судове засідання
 43. Заява про поновлення строку для пред’явлення виконавчого листа до виконання
 44. Заява про поновлення цивільної дієздатності 2
 45. Заява про поновлення цивільної дієздатності
 46. Заява про поновлення шлюбу
 47. Заява про приєднання до апеляційної скарги
 48. Заява про призначення експертизи
 49. Заява про розгляд справи за відсутності особи
 50. Заява про роздрукування технічного запису судового засідання
 51. Заява про розірвання шлюбу
 52. Заява про розшук відповідача
 53. Заява про скасування рішення суду про визнання громадянина безвісно відсутнім
 54. Заява про скасування судового наказу
 55. Заява про укладення мирової угоди
 56. Заява про усиновлення
 57. Заява про ухвалення додаткового рішення
 58. Зустрічна позовна заява про вселення у житловий будинок
 59. Позовна заява про виділ частки будинку в натурі для звернення стягнення на неї
 60. Позовна заява про виділ частки із складу земельної ділянки
 61. Позовна заява про визнання батьківства
 62. Позовна заява про визнання договору дійсним та визнання права власності на житловий будинок
 63. Позовна заява про визнання заповіту недійсним
 64. Позовна заява про визнання недійсним договору дарування
 65. Позовна заява про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири
 66. Позовна заява про визнання недійсним договору купівлі-продажу та переведення прав та обов’язків покупця 2
 67. Позовна заява про визнання недійсним договору купівлі-продажу та переведення прав та обов’язків покупця
 68. Позовна заява про визнання недійсним договору купівлі-продажу, який вчинено під впливом тяжкої обставини
 69. Позовна заява про визнання недійсним договору купівлі-продажу
 70. Позовна заява про визнання недійсним рішення сільської ради
 71. Позовна заява про визнання незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення
 72. Позовна заява про визнання незаконним розпорядження про покриття матеріальної шкоди
 73. Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право користування житлом
 74. Позовна заява про визнання переведення незаконним, поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
 75. Позовна заява про визнання права власності на 1-2 частку квартири та про надання її у володіння та користування
 76. Позовна заява про визнання права власності на житловий будинок
 77. Позовна заява про визнання права власності на майно та виключення його з акту опису й арешту
 78. Позовна заява про визнання права власності на самочинно збудований гараж
 79. Позовна заява про визнання шлюбу недійсним та виселення із житлового приміщення
 80. Позовна заява про визнання шлюбу недійсним
 81. Позовна заява про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини
 82. Позовна заява про визначення місця проживання дитини
 83. Позовна заява про визначення розміру аліментів
 84. Позовна заява про витребування майна від добросовісного набувача
 85. Позовна заява про витребування майна із чужого незаконного володіння
 86. Позовна заява про відібрання і повернення дитини та відшкодування моральної шкоди
 87. Позовна заява про відібрання малолітньої дитини
 88. Позовна заява про відновлення межі
 89. Позовна заява про відшкодування витрат, понесених на ремонт межової споруди
 90. Позовна заява про відшкодування збитків, заподіяних пошкодженням посівів
 91. Позовна заява про відшкодування майнової і моральної шкоди, завданої внаслідок затоплення квартири
 92. Позовна заява про відшкодування майнової і моральної шкоди, завданої внаслідок злочину
 93. Позовна заява про відшкодування майнової і моральної шкоди, завданої ушкодженням здоров’я
 94. Позовна заява про відшкодування майнової шкоди в порядку регресу
 95. Позовна заява про відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки
 96. Позовна заява про відшкодування майнової шкоди, завданої енергопостачальником
 97. Позовна заява про відшкодування майнової шкоди, завданої малолітньою особою
 98. Позовна заява про відшкодування майнової шкоди, завданої поклажодавцю пошкодженням автомобіля
 99. Позовна заява про відшкодування майнової шкоди, завданої працівником
 100. Позовна заява про відшкодування майнової шкоди, завданої ушкодженням здоров’я внаслідок злочину
 101. Позовна заява про відшкодування майнової шкоди
 102. Позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди, завданої працівником під час виконання трудових обов'язків
 103. Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою
 104. Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я
 105. Позовна заява про відшкодування шкоди, завданою смертю потерпілого
 106. Позовна заява про встановлення земельного сервітуту
 107. Позовна заява про заміну товару неналежної якості та відшкодування моральної шкоди
 108. Позовна заява про застосування наслідків вчинення правочину недієздатною фізичною особою
 109. Позовна заява про захист гідності та честі та відшкодування моральної шкоди
 110. Позовна заява про збільшення позовних вимог
 111. Позовна заява про збільшення розміру відшкодування шкоди, завданою смертю потерпілого
 112. Позовна заява про збільшення частки у праві спільної часткової власності на житловий будинок
 113. Позовна заява про зменшення розміру аліментів
 114. Позовна заява про зміну дати звільнення і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
 115. Позовна заява про зміну прізвища дитини
 116. Позовна заява про зміну формулювання причини звільнення, дати звільнення і стягнення заробітної плати за час вімушеного прогулу
 117. Позовна заява про зобов’язання здійснити приватизацію земельної ділянки
 118. Позовна заява про зобов’язання усунути недоліки в товарі, стягнення неустойки та відшкодування моральної шкоди
 119. Позовна заява про надання довідки про роботу і заробітну плату
 120. Позовна заява про надання у володіння і користування частини спільної земельнї ділянки
 121. Позовна заява про надання у володіння та користування частки квартири в натурі
 122. Позовна заява про надання щорічної відпустки
 123. Позовна заява про оспорювання батьківства
 124. Позовна заява про повернення безпідставно набутого майна
 125. Позовна заява про повернення самовільно зайнятої земельної ділянки
 126. Позовна заява про поділ земельної ділянки
 127. Позовна заява про поділ спадщини
 128. Позовна заява про поділ спільного майна подружжя
 129. Позовна заява про позбавлення батьківських прав
 130. Позовна заява про поновлення батьківських прав
 131. Позовна заява про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
 132. Позовна заява про припинення права на частку у спільному майні та визнання права власності на 1-4 частку квартири
 133. Позовна заява про розірвання договору довічного утримання
 134. Позовна заява про розірвання договору купівлі-продажу, стягнення сплаченої за товар грошової суми та відшкодування моральної шкоди
 135. Позовна заява про розірвання договору найму, стягнення заборгованості по оплаті за житло та про виселення із квартири без надання іншого житла
 136. Позовна заява про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на дитину
 137. Позовна заява про розірвання шлюбу
 138. Позовна заява про скасування усиновлення
 139. Позовна заява про спростування недостовірної інформації
 140. Позовна заява про стягнення аліментів 2
 141. Позовна заява про стягнення аліментів на батька
 142. Позовна заява про стягнення аліментів на дитину і утримання дружини
 143. Позовна заява про стягнення аліментів на моє утримання до досягнення дитиною трьох років
 144. Позовна заява про стягнення аліментів на повнолітню непрацездатну дочку
 145. Позовна заява про стягнення аліментів на подружжя
 146. Позовна заява про стягнення аліментів на час навчання
 147. Позовна заява про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі
 148. Позовна заява про стягнення аліментів у частці від доходу
 149. Позовна заява про стягнення аліментів
 150. Позовна заява про стягнення боргу та процентів за договором позики
 151. Позовна заява про стягнення боргу
 152. Позовна заява про стягнення вартості будівництва
 153. Позовна заява про стягнення вартості частки майна товариства
 154. Позовна заява про стягнення витрат на лікування і поховання
 155. Позовна заява про стягнення додаткових витратах на дитину
 156. Позовна заява про стягнення заборгованості по виплаті аліментів
 157. Позовна заява про стягнення коштів на покриття витрат, пов’язаних з наданням піклування
 158. Позовна заява про стягнення майнового паю
 159. Позовна заява про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати і середнього заробітку за час затримки розрахунку
 160. Позовна заява про стягнення неустойки за прострочення сплати аліментів
 161. Позовна заява про стягнення оплати виконаної роботи за договором підряду
 162. Позовна заява про стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду про поновлення на роботі
 163. Позовна заява про стягнення страхової виплати
 164. Позовна заява про укладення трудового договору, і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу
 165. Позовна заява про усунення від права на спадкування
 166. Позовна заява про усунення перешкод у вихованні дитини та відшкодування моральної шкоди
 167. Позовна заява про усунення перешкод у користуванні гаражем
 168. Позовна заява про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою
 169. Скарга на дії державного виконавця
 170. Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення
 171. Скарга на постанову судді по справі про адміністративне правопорушення