Язык сайта:
русский   украинский   English

Содержание сборника договоров и документов для создания и ведения бизненса


Договори

 1. Авторський договір на літературні твори
 2. Авторський договір на твори образотворчого мистецтва
 3. Агентський договір
 4. Біржовий контракт на покупку - продаж цінних паперів
 5. Видавничий договір
 6. Депозитний договір
 7. Довгостроковий договір на перевезення туристів (екскурсантів)
 8. Договір безвідсоткової цільової позики
 9. Договір дарування грошей
 10. Договір дарування квартири
 11. Договір дарування квартири із зобов'язаннями на користь третьої особи
 12. Договір договір про передачу продукції на реалізацію
 13. Договір доручення на ведення справ в Господарському суді
 14. Договір доручення на продаж продукції
 15. Договір доручення на укладення договору постачання продукції
 16. Договір застави
 17. Договір застави майна
 18. Договір застави основних засобів
 19. Договір зберігання
 20. Договір іпотеки
 21. Договір комісії на продаж продукції
 22. Договір консигнації на продаж продукції
 23. Договір купівлі продажу капітальної споруди (будівлі)
 24. Договір купівлі продажу підприємства
 25. Договір купівлі продажу частини квартири
 26. Договір купівлі продажу частини статутного капіталу ТОВ між юридичними особами
 27. Договір купівлі-продажу (поступки) пайових часток в ТОВ між підприємствами
 28. Договір купівлі-продажу акцій акціонерного товариства відкритого типу
 29. Договір купівлі-продажу валюти
 30. Договір купівлі-продажу іноземної валюти
 31. Договір купівлі-продажу квартири між підприємствами
 32. Договір купівлі-продажу Ноу-хау
 33. Договір купівлі-продажу ноу-хау 2
 34. Договір купівлі-продажу оптової партії товарів
 35. Договір купівлі-продажу товарів на умовах комерційного кредиту
 36. Договір лізингу обладнання
 37. Договір між міською адміністрацією та підприємством на виконання соціального замовлення
 38. Договір міжнародної купівлі продажу товарів (на умовах СIP)
 39. Договір міни
 40. Договір міни 2
 41. Договір міни транспортного засобу
 42. Договір на брокерське обслуговування
 43. Договір на виготовлення поліграфічної продукції
 44. Договір на виготовлення та встановлення зовнішньої реклами
 45. Договір на виконання науково дослідницьких робіт
 46. Договір на виконання проектно-пошукових робіт
 47. Договір на виконання разової роботи
 48. Договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування
 49. Договір на інформаційно-довідкове обслуговування
 50. Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг
 51. Договір на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
 52. Договір на посередницькі послуги
 53. Договір на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
 54. Договір на проведення товарообмінної (бартерної) операції
 55. Договір на розробку проектної документації
 56. Договір на створення (передання) науково-технічної продукції
 57. Договір на створення видавничої продукції
 58. Договір на супровід касира з грошима та документами
 59. Договір на технічне обслуговування та ремонт техніки
 60. Договір на транспортно-експедиторське обслуговування
 61. Договір на участь у комерційній виставці
 62. Договір на участь у пайовому будівництві
 63. Договір найму обладнання
 64. Договір оптового постачання товарів
 65. Договір оренди
 66. Договір оренди будинку‚ споруди (іншого об’єкта нерухомості)
 67. Договір оренди квартири у приватної особи
 68. Договір оренди квартири у приватної особи 2
 69. Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи
 70. Договір оренди майна з правом викупу
 71. Договір оренди майна з правом викупу 2
 72. Договір оренди обладнання
 73. Договір оренди офісу малого підприємства
 74. Договір передачі в операційну оренду основних засобів
 75. Договір підряду
 76. Договір підряду з тимчасовим трудовим (творчим) колективом
 77. Договір підряду на капітальне будівництво
 78. Договір підряду на капітальне будівництво 2
 79. Договір побутового підряду
 80. Договір пожертвування (пожертви)
 81. Договір поручництва
 82. Договір постачання лому і відходів кольорових металів
 83. Договір постачання товару
 84. Договір постачання товару 2
 85. Договір про банківську гарантію
 86. Договір про відкриття рахунку в цінних паперах органу приватизації
 87. Договір про депозитний вклад
 88. Договір про заснування відкритого акціонерного товариства
 89. Договір про заснування закритого акціонерного товариства
 90. Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю
 91. Договір про заставу будівлі, споруди, будинку
 92. Договір про заставу валютних коштів
 93. Договір про заставу депозитного вкладу
 94. Договір про заставу майна
 95. Договір про заставу майна з передачею майна заставодержателю
 96. Договір про заставу прав на промислову власність
 97. Договір про заставу товарів в обігу
 98. Договір про заставу товарів у переробці
 99. Договір про захист комерційної інформації
 100. Договір про інформаційно-довідкове обслуговування
 101. Договір про колективну матеріальну відповідальність
 102. Договір про конфіденційність
 103. Договір про матерiальну вiдповiдальнiсть працiвника за переданi йому пiдзвiтнi цiнностi
 104. Договір про надання брокерських послуг
 105. Договір про надання гарантії (субсидіарної)
 106. Договір про обслуговування комерційним банком довірчого товариства
 107. Договір про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення
 108. Договір про охорону виробничих (господарських) об’єктів
 109. Договір про пайовий внесок
 110. Договір про пайовий внесок 2
 111. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
 112. Договір про спільну діяльність
 113. Договір про спільну діяльність, пов'язану з міжнародними регулярними перевезеннями пасажирів
 114. Договір про створення і діяльність спільного підприємства
 115. Договір про участь у ярмарку
 116. Договір про франшизінг
 117. Договір продажу майна державних підприємств громадянам (групі громадян)
 118. Договір страхування майна
 119. Договір суборенди
 120. Договір фінансового лізингу
 121. Договір фінансового лізингу 2
 122. Договір фрахту для перевезення пасажирів і багажу
 123. Договір щодо надання брокерських послуг
 124. Договір щодо надання маркетингових послуг
 125. Договір щодо надання посередницьких послуг
 126. Договір щодо надання рекламних послуг
 127. Договір щодо надання юридичних послуг
 128. Договір на спостереження за сигналізацією
 129. Договір на виконання робіт з пакування - розпакування продукції
 130. Договір на компенсацію витрат
 131. Засновницький договір асоціації
 132. Засновницький договір командитного товариства
 133. Засновницький договір повного товариства
 134. Зразковий договір продажу майна державних підприємств, установ, організацій юридичним особам
 135. Контракт безвідсоткової цільової позики в іноземній валюті
 136. Контракт про надання послуг
 137. Кредитний договір
 138. Лізингова угода
 139. Ліцензійний договір про надання дозволу на використання комерційною таємницею
 140. Попередній договір
 141. Типова угода надання в користування торгового місця
 142. Типова форма контракту з працiвником
 143. Типовий договір купівлі продажу акцій (з відстроченням платежів)
 144. Типовий договір оренди земельної ділянки
 145. Типовий договір про користування електричною енергією
 146. Типовий договір субпідряду на виконання окремих видів робіт
 147. Типовий концесійний договір
 148. Товарообмінний (бартерний) договір
 149. Трудова угода
 150. Трудова угода 2
 151. Угода про завдаток
 152. Угода про заміну договору
 153. Угода про зміну і доповнення договору
 154. Угода про зміну порядку виконання договору
 155. Угода про переказ боргу
 156. Угода про поступку договору
 157. Угода про поступку права на вимогу
 158. Угода про розірвання договору
 159. Угода про розірвання договору 2
 160. Угода про співробітництво та організацію взаємовідносин

Акти, установчі документи та ін.

 1. Автобіографія
 2. Акт відбору зразків (проб)
 3. Акт оцінки вартості майна
 4. Акт оцінки вартості незавершеного будівництва
 5. Акт оцінки наявності оборотних коштів
 6. Акт передачі матеріальних цінностей однією матеріально відповідальною особою іншій
 7. Акт приймання продукції (товарів) за кількістю
 8. Акт приймання продукції (товарів) за кількістю та якістю
 9. Акт приймання продукції (товарів) за якістю
 10. Акт приймання продукції за якістю
 11. Акт приймання робiт
 12. Акт прийому-передачі майна довірителя
 13. Акт про викуп майна державного підприємства
 14. Акт про відвантаження і приймання
 15. Акт про результати інвентаризації матеріальніх цінностей
 16. Акт розкриття вагона (контейнера, автофургона)
 17. Генеральна довіреність
 18. Довіреність (загальна довіреність)
 19. Довіреність щодо продажу квартири
 20. Доповідна записка
 21. Доповідна записка 2
 22. Доповнення до контракту
 23. Доручення
 24. Доручення 2
 25. Запис бесіди
 26. Заява про дострокове розірвання контракту
 27. Заява про звільнення
 28. Заява про прийняття на роботу
 29. Заява про реєстрацію знаків на товари в Україні
 30. Заявка на державну реєстрацію прав автора (ПА) на твори науки, літератури і мистецтва
 31. Інвестиційна декларація відкритого взаємного фонду
 32. Контакт на управління підприємством
 33. Наказ про прийняття на роботу
 34. Платіжне доручення
 35. Пояснювальна записка
 36. Протокол намірів до створення Спільного підприємства
 37. Протокол наради
 38. Протокол про залік взаємних вимог
 39. Протокол розбіжностей
 40. Протокол розбіжностей 2
 41. Розписка
 42. Службова записка
 43. Статут акціонерного товариства
 44. Статут відкритого акціонерного товариства
 45. Статут громадської організації
 46. Статут закритого акціонерного товариства
 47. Статут закритого акціонерного товариства 2
 48. Статут колективного підприємства
 49. Статут кредитного товариства
 50. Статут орендного підприємства
 51. Статут підприємства
 52. Статут приватного підприємства
 53. Статут спільного підприємства
 54. Статут товариства з обмеженою відповідальністю
 55. Статут товариства з обмеженою відповідальністю 2
 56. Супровідний лист до договору
 57. Супровідний лист до проекту договору
 58. Типовий статут державної телерадіоорганізації
 59. Типовий статут казенного підприємства
 60. Угода про дострокове розірвання контракту
 61. Установчий договір закритого акціонерного товариства
 62. Установчий договір про створення асоціації
 63. Установчий договір про створення відкритого акціонерного товариства
 64. Установчий договір про створення командитного товариства
 65. Установчий договір про створення на пайових засадах комерційного банку
 66. Установчий договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю
 67. Ухвала ради підприємства
 68. Характеристика

Претензії та позовні заяви

 1. Позовна заява про стягнення заборгованості і штрафу по договору купівлі-продажу
 2. Позовна заява про стягнення заборгованості по договору поставки
 3. Розрахунок суми позовних вимог
 4. Позовна заява про стягнення заборгованості та завданих збитків по договору перевезення
 5. Позовна заява про відшкодування вартості вантажу, якого не вистачає
 6. Позовна заява про відшкодування вартості втраченого вантажу (до управління залізниць)
 7. Позовна заява про передачу майна по договору оренди обладнання
 8. Позовна заява про усунення недоліків у виконаній роботі по договору підряду
 9. Позовна заява про повернення коштів за неякісний товар
 10. Позовна заява про повернення коштів за некомплектну продукцію
 11. Позовна заява про стягнення страхової виплати і штрафних санкцій
 12. Позовна заява про стягнення вартості неякісної продукції
 13. Позовна заява про заміну поставленої неякісної продукції
 14. Позовна заява про стягнення коштів за поставку некомплектної продукції
 15. Позовна заява про поставку недопоставленої продукції
 16. Позовна заява про стягнення штрафних санкцій за затримку прийому виконаних робіт
 17. Позовна заява про стягнення штрафних санкцій за несвоєчасне надання робочої документації
 18. Позовна заява про стягнення штрафних санкцій за порушення графіку виконання робіт
 19. Позовна заява про стягнення штрафних санкцій за затримку поставки товару
 20. Позовна заява про стягнення заборгованості та штрафних санкцій за несвоєчасну оплату товару
 21. Позовна заява про стягнення заборгованості за поставлений товар
 22. Позовна заява про повернення майна, переданого на зберігання
 23. Позовна заява про визнання недійсним договору дарування автомобіля
 24. Позовна заява про зобов’язання відповідача виконати умови договору
 25. Позовна заява про визнання податкового повідомлення-рішення недійсним
 26. Позовна заява про визнання рішення державної інспекції по контролю за цінами недійсним
 27. Претензія про виплату вартості неякісної продукції
 28. Претензія про виплату заборгованості і завданих збитків по договору перевезення
 29. Претензія про виплату заборгованості по договору купівлі-продажу
 30. Претензія про виплату заборгованості по договору перевезення
 31. Претензія про виплату заборгованості по договору підряду на будівельні роботи
 32. Претензія про виплату заборгованості по договору поставки
 33. Претензія про виплату страхового відшкодування
 34. Претензія про втрату вантажу (до управління залізниць)
 35. Претензія про заміну поставленої неякісної продукції
 36. Претензія про надання неякісних телефонних послуг
 37. Претензія про надання неякісних туристичних послуг
 38. Претензія про неналежну якість виконання робіт по договору підряду
 39. Претензія про нестачу вантажу (до автотранспортного підприємства)
 40. Претензія про повернення коштів за некомплектну продукцію
 41. Претензія про повернення коштів за неякісну продукцію
 42. Претензія про повернення майна, переданого на зберігання
 43. Претензія про повернення надмірно сплачених коштів
 44. Претензія про повернення обладнання по договору оренди
 45. Претензія про поставку недопоставленої продукції
 46. Претензія про поставку некомплектної продукції
 47. Претензія про поставку продукції в неналежній тарі
 48. Претензія про сплату завданих збитків за несвоєчасну оплату товару
 49. Претензія про сплату штрафних санкцій за затримку поставки товару
 50. Претензія про сплату штрафних санкцій за затримку прийому виконаних робіт
 51. Претензія про сплату штрафних санкцій за несвоєчасне надання робочої документації
 52. Претензія про сплату штрафних санкцій за порушення графіку виконання робіт
 53. Розрахунок завданих збитків по договору перевезення
 54. Позовна заява до вантажовідправника та Управління залізниць про стягнення вартості вантажу, якого не вистачає
 55. Позовна заява про стягнення вартості нестачі вантажу при перевезенні вантажів автотранспортом
 56. Позовна заява про стягнення вартості продукції (товару), якої не вистачає
 57. Позовна заява про стягнення неустойки за недопоставку (прострочення поставки) продукції (товарів)
 58. Позовна заява про стягнення штрафу за прострочку повернення (неповернення) тари
 59. Позовна заява про стягнення штрафу та збитків за поставку недоброякісної продукції (товарів)
 60. Претензія до автотранспортного підприємства про нестачу вантажу при централізованій доставці
 61. Претензія до Управління залізниць та постачальника у зв'язку з нестачею (пошкодженням, псуванням, втратою) вантажу
 62. Претензія щодо несвоєчасності доставки вантажу залізницею
 63. Претензія щодо сплати вартості забракованої продукції (товарів), штрафу і збитків
 64. Претензія щодо сплати вартості продукції (товарів), якої не вистачає
 65. Претензія щодо сплати неустойки за недопоставку (прострочення поставки) продукції
 66. Претензія щодо сплати штрафу за прострочку повернення (неповернення) тари
 67. Претензія щодо стягнення штрафу за поставку некомплектної продукції, її вартості
 68. Позовна заява про стягнення неустойки
 69. Претензія про повернення грошових коштів, сплачених за товари яких не вистачає
 70. Претензія щодо невідповідності тари (упаковки) продукції
 71. Претензія щодо прострочення доставки вантажу залізничним транспортом
 72. Претензія по недопостачі продукції