Язык сайта:
русский   украинский   English
    Загрузить (скачать) образец договора о полной индивидуальной материальной ответственности.


ДОГОВІР № 102

 

м. Суми                                                                                                   16.07.91

 

Сумський електромеханічний завод у особі директора Киселенка Івана Дмитровича, що діє на підставі Статуту заводу, з однієї сторони, і Герасимчука Федора Михайловича, що працює на посаді завідувача складу ^ 1 основних матеріалів, згідно з наказом від 14.07.1991 Н 39, з другої сторони, уклали цей договір про подане нижче.

1. Герасимчук Ф.М. бере на себе повну відповідальність за матеріальні цінності як передані йому за інвентаризаційним описом складу № 1 на 16 червня 1991 р., так і ті, що надходять під звіт протягом усього терміну дії договору.

2. Герасимчук Ф.М. зобов'язується виконувати усі встановлені правила приймання, зберігання, відпускання і кількісного обліку матеріальних цінностей, надавати у встановлений термін звітність по затвердженій формі.

3. У випадку виявлення нестачі матеріальних цінностей, наднормативного природного зменшення або їх псування з його провини Герасимчук Ф.М. зобов'язаний відшкодувати Сумському електромеханічному заводові вартість зіпсованих або тих, що бракує матеріалів. Вартість матеріальних цінностей, що їх бракує, стягується за діючими державними роздрібними цінами.

4. Надлишки матеріальних цінностей, виявлених при перевірці складу №1, зараховуються до доходу Сумського електромеханічного заводу.

5. Списання вартості бою, псування, лому і інших втрат матеріальних цінностей, що відбуваються на складі № 1, допускається лише за браком вини Герасимчука Ф.М., і при умові оформлення цих втрат актами в установленому порядку і в установлені терміни.

6. Завод зобов'язується створити Герасимчукові Ф.М. нормальні умови праці і виробничу обстановку, яка забезпечує схоронність матеріальних цінностей, що знаходяться на складі № 1.

7. Цей договір діє протягом усього терміну роботи Герасимчука Ф.М. на посаді завідуючого складом № 1 основних матеріалів Сумського електромеханічного заводу. 

8. Адреси сторін:

Сумський електромеханічний завод - Суми, В-48, вул.Перемоги, 14.

Герасимчук Федір Миколайович - Суми, Д-ІЗІ, Київська вул. 14, кв.187.

 

Директор заводу                                                           А.І.Кисленко                           Печатка

 

Завідувач складу № 1                                         Ф.М.Герасимчук 

основних матеріалів