Язык сайта:
русский   украинский   English
    Загрузить (скачать) образец типового договора о полной индивидуальной материальной ответственности.


Типовий договір 

про повну індивідуальну матеріальну відповідальність 

 

З метою забезпечення схоронності матеріальних цінностей, що належать  

_______________________________________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації")

 керівник або заступник керівника підприємства, установи, організації _________________________________________________________________________________

що називається у подальшому "Адміністрація", виступаючи від імені підприємства, установи, організації, з однієї сторони, і працівник ____________________________________________ (цеху, відділу, дільниці, секції, складу і т. ін.)

_______________________________________________________________________________

(п, і, п б)

що називається у подальшому "Працівник", з другої сторони, уклали цей договір про подане нижче. 

1. Працівник, що займає посаду ____________________________________________________

(посада)

або виконує роботу ________________________________________, безпосередньо пов'язану

(назва роботи)

_______________________________________________________________________________

(із зберіганням, обробкою, продажем, відпусканням, перевезенням або застосуванням у 

_______________________________________________________________________________ процесі виробництва переданих йому цінностей) бере на себе повну відповідальність за забезпечення схоронності довірених йому підприємством, установою, організацією матеріальних цінностей і у зв'язку з викладеним зобов'язується:

  • дбайливо ставитися до переданих йому для зберігання або іншої мети матеріальних цінностей підприємства, установи, організації і вживати заходів для відвернення шкоди;
  • своєчасно повідомляти адміністрацію підприємства, установи, організації про всі обставини, що загрожують забезпеченню схоронності довірених йому матеріальних цінностей;
  • вести облік, складати і надавати у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки довірених йому матеріальних цінностей;
  • брати участь у інвентаризації довірених йому матеріальних цінностей. 2. Адміністрація зобов'язується:
  • створювати працівникові умови, необхідні для нормальної роботи з забезпечення повної схоронності довірених йому матеріальних цінностей;
  • ознайомити працівника з діючим законодавством про матеріальну відповідальність працівників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, а також з діючими інструкціями, нормативами і правилами зберігання, приймання, обробки, продажу (відпускання), перевезення або застосування у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей;
  • проводити в установленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.

У випадку незабезпечення з провини працівника схоронності довірених йому матеріальних цінностей визначення розміру шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, її повернення виконуються згідно з діючим законодавством.

3. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо шкода заподіяна не з його провини.

4. Дія цього договору поширюється на весь час роботи з довіреними працівникові матеріальними цінностями підприємства та організації.

5. Цей договір складено у двох примірниках, з яких перший знаходиться у адміністрації, а другий - у працівника. Адреса сторін договору:

Адміністрації ____________________________________________________________________ Працівника _______________________________________________________________________ Дата укладання договору ___________________________________________________________

 

Підписи сторін договору 

 

Адміністрації                                                                        Працівника