Язык сайта:
русский   украинский   English
    Загрузить (скачать) образец договора подряда на капитальное строительство.


ДОГОВІР 

підряду на капітальне будівництво 

20.01.90                                                                                                  м. Вінниця

Агрофірма "Україна", у подальшому "Замовник", в особі директора Р.В.Собідко, що діє на підставі Статуту агрофірми, і Вінницький обласний агробудівельний трест (Облагробуд), названий у подальшому "Генпідрядник", в особі його керівника Л.Є.Бабчука, що діє на підставі Положення про Облагробуд, укладає цей договір про подане нижче.

1. Замовник доручає, а Генпідрядник бере на себе виконання робіт і будівництво об'єктів, зазначених у доданому до договору внутрішньобудівельному титульному списку.

2. Генпідрядник зобов'язується виконати передбачені договором будівельне- монтажні роботи відповідно до затвердженої в установленому порядку проектне- кошторисної документації і здати Замовникові в обумовлені договором терміни ці роботи, підготовлене до комплексного випробування устаткування і до введення в дію закінчені будівництвом об'єкти.

3. Вартість усіх доручених Генпідрядникові за цим договором робіт визначається в 1912 тис. крб.

4. При виконанні договору сторони користуються Правилами про договори підряду на капітальне будівництво і особливими умовами до цього договору.

5. При виконанні договору усі функції і обов'язки генерального підрядчика, передбачені договором, покладаються на Брацлавський райагробуд.

6. Суперечки, що виникають при виконанні договору, розв'язуються встановленим порядком. 7. Юридичні адреси сторін:

Замовника - с.Чуків Немирівського району Вінницької області. Розрахунковий рахунок ^ 40513/418 у Немирівському відділенні Агропромислового банку "Україна". 

Підрядчика - м.Вінниця, вул. Будівельників, 15. Розрахунковий рахунок ^ 518615/448 у Вінницькому відділенні Промбудбанку. 

Складено у чотирьох примірниках: 1-й примірник - Замовникові; 2-й - Генпідрядникові; 3-й - Брацлавському райагробуду; 4-й - Немирівському відділенню АПБ "Україна" 

Додаток: 

1. Особливі умови до договору на 4 аркушах в 1 прим.

2. Внутрішньобудівельний титульний список на 1 аркуші в І прим.

3. Довідка про забезпечення робіт фінансування на 1 аркуші в 1 прим.

4.Календарний план виконання робіт на 1 аркуші в 1 прим.

5. Графік передання Замовником устаткування і матеріалів на 1 аркуші в 1 прим.

 

Замовник                                       (підпис)                                   Р.В.Собідко

Генпідрядник                                (підпис)                                  Л.Є.Бабчук