Язык сайта:
русский   украинский   English


Основні види правосвідомості

Розрізняють:

 По суб'єктах - індивідуальне, групове, суспільне. Жоден із цих видів правосвідомості не існує сам по собі, обособленно від інших.

 За рівнем глибини відбиття правової дійсності - повсякденне (емпіричне), наукове (теоретичне), професійне.

 Повсякденна правосвідомість - це правосвідомість не юристів. Воно складається стихійно як результат осмислення людьми свого життєвого юридичного «досвіду», оцінки фактів, що ставляться до правової дійсності, з погляду здорового глузду.

 Наукова правосвідомість - це правосвідомість вчених-юристів. Воно складається на основі цілеспрямованих досліджень, застосування спеціальних методів пізнання, що припускають установлення істини в результаті систематизації, узагальнення накопичених, неспотворених фактів, що ставляться до правової дійсності. Затребувана наукова правосвідомість реалізується в правотворчестве, служить удосконалюванню юридичної практики.

 Професійна правосвідомість - це правосвідомість юристів-практиків, що одержали юридичне утворення, що припускає володіння систематизованими знаннями, уміннями й навичками, необхідними для успішного виконання роботи як юрисконсульт, адвоката, дознавателя, слідчого, судді, прокурора й т.д. Професійна правосвідомість юристів-практиків, що застосовують право, знаходить своє вираження в процесі рішення ними юридичних справ.