Язык сайта:
русский   украинский   English


Основні функції правосвідомості

Основні функції правосвідомості - це призначення правосвідомості людей у їхній життєдіяльності. Основних функцій правосвідомості три:

 Пізнавальна;

 Оцінна;

 Регулятивна.

Градація основних функцій правосвідомості відповідає градації структури правосвідомості.

Пізнавальна функція правосвідомості припускає наявність у людей певних знань про правову дійсність. Насамперед, наявність знань про право як такому. «Знання права» - центральний елемент правосвідомості, передумова його інших функцій.

Оцінна функція правосвідомості припускає наявність у людей певного оцінного відношення до правової дійсності, праву. Характеристика оцінного відношення до оцінюваного предмета залежить від обраного критерію оцінки. Наприклад, відношення до певної норми права в різних людей може бути позитивним, індиферентним, негативним. Норма права може оцінюватися як необхідна, справедлива, доцільна, ефективна й т.д.

Регулятивна функція правосвідомості припускає, що на основі знання правової дійсності, оцінного відношення до неї в людей формується мотивація юридично значимого поводження. До мотивації ставиться все те, що спонукує людину діяти (не діяти). Мотив у правовій сфері виражає оцінне відношення людини, з одного боку, - до втримування норми права (до її диспозиції, санкції), з іншого боку - до своїх дій. Мотив у правовій сфері - це усвідомлений людиною особистісний зміст його правомірної або протиправної дії (бездіяльності) Установка в правовій сфері - це готовність людини діяти певним чином (правомірно або протиправно).

Інші функції правосвідомості - прогностична, виховна й ін. производны від основних. 

Вивчення правосвідомості в статиці пов'язане з дослідженням його структури, а вивчення правосвідомості в динаміку пов'язане з дослідженням його функцій. Структура й функції правосвідомості характеризують його як явище системне.