Язык сайта:
русский   украинский   English


Структура правосвідомості

Структура правосвідомості - це його внутрішня будова, ті елементи, з яких воно складається. У структурі правосвідомості розрізняють:

 Елементи, що виражають знання правової дійсності;

 Елементи, що виражають відношення до правової дійсності;

 Елементи, що виражають мотивацію юридично значимого поводження.

Всі ці елементи - взаємозалежні, оскільки свідомість виявляє єдність знання й відносини до нього, що проявляються у вольовому поводженні людей.

Знання правової дійсності, думка про те, яка вона є, який повинна бути, виражають поняття, подання, погляди, судження, переконання, ідеї людей, які мають місце як в індивідуальному, так і в суспільній правосвідомості. Ідеї, тобто теоретичні принципи, які відображають правову дійсність із погляду соціальних інтересів і спрямовані на затвердження або зміну існуючого правопорядку, лежать в основі так званої правової ідеології, покликаної активно впливати на правотворчество й правореализацию. Відношення до правової дійсності, що стало тією чи іншою мірою предметом пізнання людей, виражають їхні відповідні настрої, емоції, почуття. Всі вони охоплюються поняттям «правова психологія». Мотивацію юридично значимого поводження виражають різного роду мотиви, установки.