Язык сайта:
русский   украинский   English


Види правового регулювання

Централізоване (здійснюється з єдиного центра в масштабі всієї країни);

Децентралізоване (підлегло централізованому, здійснюється учасниками правовідносин як доповнення централізованого, його доурегулирования);

Нормативне (діяльність суб'єктів правотворчества по встановленню норм права (загальних правил поведінки);

Індивідуальне (діяльність учасників правовідносин по конкретизації норм права - шляхом самостійного рішення юридично значимих питань, нормативне регулювання яких законодавцем не є вичерпної, тобто допускає регулювання, що доповнює).

Способи правового регулювання, тобто прийоми регулювання суспільних відносин: дозвіл, обязывание, заборона, рекомендование (рада).

Типи правового регулювання:

Общедозволительный - виражається формулою «дозволено всі, крім забороненого законом»;

Дозвільний - виражається формулою: «заборонено всі, крім дозволеного законом».