Язык сайта:
русский   украинский   English


Підстава юридичної відповідальності

Підставою юридичної відповідальності у вузькому змісті є склад правопорушення, тобто наявність всіх елементів, що становлять акт правопорушення (об'єкт, суб'єкт, об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона), що виступають у нерозривній єдності, як єдине ціле.

Однак склад правопорушення - це вирішальне, але не єдина підстава юридичної відповідальності. Підставою юридичної відповідальності в широкому змісті є наявність трьох підстав: нормативного, фактичного, процесуального. Тому в юридичній літературі, нерідко ставитися питання не про «підставу» юридичної відповідальності, а про її «підстави».

Нормативна підстава - це наявність норми права, що передбачає можливість покладання відповідальності.

Фактична підстава - це наявність факту правопорушення (фактично зробленого діяння), з яким зв'язується виникнення охоронних правовідносин, у рамках якого реалізується юридична відповідальність.

Процесуальна підстава - це наявність правозастосовного акту, що конкретизує загальні приписання охоронної норми права(містить санкції), визначає вид і міру юридичної відповідальності.