Язык сайта:
русский   украинский   English


Юридична відповідальність - поняття, основні ознаки

Юридична відповідальність - це вид і міра примусового претерпевания суб'єктом правопорушення передбачених законом несприятливих наслідків правопорушення (особистого, майнового, іншого характеру).

Основні ознаки юридичної відповідальності:

 Виникає як слідство правопорушення, тобто не існує до правопорушення;

 Має ретроспективний характер (це відповідальність за минуле діяння);

 Реалізується в рамках так званих охоронних правовідносин, підставою виникнення якого є правопорушення(юридичний факт), суб'єкти цих правовідносин: держава, в особі відповідних органів (суду, прокуратури, міліції й т.д.) і правопорушник;

 Складається в претерпевании правопорушником певних несприятливих наслідків правопорушення: особистого характеру (наприклад, позбавлення волі), майнового характеру (наприклад, конфіскація майна), організаційного характеру (наприклад, звільнення із займаної посади);

 Пов'язана із претерпеванием суб'єктом правопорушення несприятливих наслідків, які передбачені законом (наприклад, правовий^-правові-кримінально-правові санкції) або, наприклад, у цивільному праві, договором (відповідним вимогам законодавства);

 Є видом державного примуса, її реалізація пов'язана з державним примусом, тобто юридична відповідальність, за загальним правилом, припускає примусове претерпевание суб'єктом правопорушення відповідних несприятливих наслідків правопорушення (але, наприклад, цивільне, трудове право поряд із примусовим порядком, передбачає можливість відшкодування шкоди й у добровільному порядку);

 Її суб'єкт (суб'єкт юридичної відповідальності), за загальним правилом, збігається із суб'єктом правопорушення (але, наприклад, у цивільному праві, суб'єктом майнової відповідальності за шкоду, заподіяна неповнолітнім, що не достигли 15 років, можуть бути його батьки).

 Покладає у встановленому процесуальному порядку.