Язык сайта:
русский   украинский   English


Правопорушення - поняття, ознаки, види

Ознаки правопорушення

Загальні (родові), тобто властивим правопорушенням як різновиду соціального поводження :

 Наявність діяння (фізичної дії, бездіяльності);

 Негативна соціальна значимість діяння (його суспільна небезпека або шкідливість);

Протиправність («протизаконність») діяння (виражається в порушенні норми (норм) права, здійсненні юридично забороненого діяння );

 Винність діяння (воно - результат прояву особою його волі волі шляхом вибору й здійснення протиправного варіанта поводження серед можливих інших варіантів);

 Здійснення діяння деликтоспособным особою;

 Юридична відповідальність як логічне слідство діяння (застосування санкцій до правопорушника)

Спеціально^-юридичні, тобто загальні ознаки, що конкретизують, правопорушення, мають значення для юридичної оцінки діяння як правопорушення, є підставою юридичної відповідальності, їхня сукупність відображає поняття «склад правопорушення».

Види правопорушень:

Злочину (суспільно небезпечні діяння);

Провини (суспільно шкідливі діяння): адміністративні, дисциплінарні, конституційні, цивільно-правові.