Язык сайта:
русский   украинский   English


Правомірне поводження - поняття, ознаки, види

Правомірне поводження - це дія (бездіяльність) суб'єктів права, що відповідає вимогам норм права або принципів права даної держави.

Ознаки правомірного поводження:

Загальні (родові), тобто властивому правомірному поводженню як різновиду соціального поводження :

а) зовнішня виразність (об'єктивованість) у формі дії або бездіяльності;

б) відповідність нормам, принципам права даної держави (адекватність моделям поводження ,передбаченого правом);

в) позитивна соціальна значимість (виражається в його соціальній корисності, допустимості, прийнятності).

Спеціально^-юридичні, тобто имеющие значення для юридичної оцінки поводження як правомірного, їхня характеристика збігається з характеристикою складу правомірного поводження (об'єкт, суб'єкт, об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона).

Види правомірного поводження

Наприклад:

 По суб'єктах права - дії (бездіяльність) фізичних, юридичних осіб, держави й т.д.;

 По об'єктивній стороні - дії (бездіяльність);

 По відношенню законодавця до правомірного поводження - бажане, що допускається, необхідне;

 По спрямованості волі - юридичні вчинки, юридичні акти;

 По характері мотивації - принципове (визначеним внутрішнім переконанням у необхідності надходити правомірно), звичне (визначеною звичкою здійснювати дане правове приписання), конформістське (визначеним прагненням надходити так, як надходять інші люди), маргінальне (визначеним страхом застосування санкцій за неправомірне поводження), інтуїтивне (визначеною правовою інтуїцією).

Зловживання суб'єктивним правом 

Суб'єктивне право - вид і міра можливого поводження управомоченного особи, тобто будучи мірою волі управомоченного особи, суб'єктивне право окреслює рамки (границі) його поводження («воля одного закінчується там, де починається воля іншого»).Вихід управомоченного особи за рамки свого можливого поводження є правопорушенням, тобто зловживання суб'єктивним правом - вид правопорушення, що тягне певні несприятливі правові наслідки. Так, у ст. 5 ГК України говориться про те, що цивільні права охороняються законом, за винятком випадків, коли вони здійснюються в суперечності із призначенням цих прав. Традиційний приклад зловживання суб'єктивним правом у сфері сімейного права - «фіктивний шлюб», що влекет недійсність такого шлюбу.