Язык сайта:
русский   украинский   English


Види суб'єктів правовідносин (суб'єктів права)

 Індивідуальні суб'єкти (т.зв. фізичні особи: громадяни України, іноземці, особи без громадянства);

 Колективні суб'єкти (наприклад, держава, державні органи, об'єднання громадян, адміністративно-територіальні одиниці, органи місцевого самоврядування, територіальні громади й т.д.)

Суб'єктами приватноправових відносин (приватного права) є так звані фізичні і юридичні особи.

Суб'єкти правовідносин мають правосуб'єктність (праводееспособностью, тобто правоздатністю й дієздатністю).

Правосуб'єктність - це передбачена нормами права здатність (можливість) бути учасником правовідносин (суб'єктом права)

Правоздатність - це передбачена нормами права можливість мати суб'єктивні права і юридичні обов'язки.

Дієздатність - це передбачена нормами права можливість своїми діями здійснювати суб'єктивні права й створювати для себе юридичні обов'язки.

Різновидом дієздатності є «деликтоспособность», тобто передбачена нормами права здатність нести юридичну відповідальність за зроблене правопорушення.