Язык сайта:
русский   украинский   English


Акти застосування норм права - основні ознаки, поняття, види

Акт застосування права (правозастосовний акт, індивідуальний акт) - це правовий акт, що містить персоніфіковане (індивідуальне) владне приписання (веління), винесене уповноваженим на те суб'єктом у результаті рішення їм конкретної юридичної справи.

Основні ознаки:

 Являє собою різновид правових актів;

 Фіксує ухвалене рішення щодо справи;

 Має офіційне значення;

 Має державно-владний характер;

 Приймається у встановленому законом порядку;

 Має відповідним, установленим законом форму;

 Виноситься уповноваженим на те суб'єктом;

 Містить персоніфіковане, тобто адресоване конкретному (індивідуально-певному) особі (особам) приписання;

 Спрямований на індивідуальне регулювання суспільних відносин (регулювання в індивідуальному, а не нормативному порядку);

 Містить приписання (веління), що є індивідуальним правилом поведінки (правилом поведінки індивідуального характеру);

 Виконує роль юридичного факту (установлює, змінює, скасовує, підтверджує відповідні права й обов'язки суб'єктів права).

Види правозастосовних актів:

 По предметі правового регулювання (по галузевій приналежності застосовуваних норм) - конституційно-правові, кримінально-правові, адміністративно-правові й ін.;

 По суб'єктах прийняття - акти глави держави, органів правосуддя, органів прокуратури й ін.;

 За юридичним значенням - основні (містять рішення по юридичній справі - наприклад, вирок, рішення суду), допоміжні (містять приписання, що підготовляють прийняття основних актів);

 За формою зовнішнього прояву - акти-документи, акти-дії (словесні, конклюдентні);

 По характері дії в часі - акти однократної дії (наприклад, накладення штрафу), що тривають акти (наприклад, призначення пенсії).

 По характері приписань - зобов'язуючі, заборонні, уполномочивающие;

 По функції в правовому регулюванні - охоронні, регулятивні.