Язык сайта:
русский   украинский   English


Основні ознаки (риси) застосування права

Правозастосування - це діяльність:

Владна, тобто здійснювана по однобічному волевиявленню уповноваженого на те органа, особи;

Управлінська, тобто являющаяся різновидом державного керування;

Організаційна, тобто організуючу реалізацію права в конкретній ситуації для конкретних осіб;

Процесуальна, тобто здійснювана в певних законом процесуально-процедурних формах;

Правоконкретизирующая, тобто що конкретизує (индивидуализирующая) загальне правило поведінки (норму права) безпосередньо до даного випадку;

Компетентна, тобто її здійснюють тільки уповноважені на те компетентні суб'єкти(наприклад державні органи, органи місцевого самоврядування);

Забезпечувальна, тобто обеспечивающая реалізацію права третіми особами.