Язык сайта:
русский   украинский   English


Юридична колізія. Колізіонні норми права

Юридична колізія - це протиріччя один одному формально діючих правових актів, що регулюють ті самі суспільні відносини (що стосуються до тих самих питань)

Юридична колізія створює в правозастосовній практиці проблему вибору правового акту, необхідного для застосування в даному конкретному випадку, порушує питання про вибір одного правового акту із числа, що претендують на регулювання даного питання.

Серед можливих юридичних колізій, насамперед, розрізняють наступні їхні види:

Між Конституцією (Основним Законом) і всіма іншими актами.

Застосовується Конституція (згідно п.3.ст.8 Конституції України, норми Конституції України є нормами прямої дії.)

Між актами різних органів. 

Застосовується акт більшої юридичної чинності (наприклад, якщо закону суперечить підзаконний акт).

Між актами одного органа. 

Застосовується акт, виданий пізніше (видання нового акту не завжди супроводжується одночасним скасуванням застарілого акту).

Між законом і підзаконним актом. 

Застосовується закон.

Між підзаконними актами вищестоящого й органа нижчого підпорядкування (у порядку підпорядкованості). 

Застосовується акт вищого органа.

Вищевказані протиріччя (зіткнення) нормативних актів нерідко позначаються терміном «колізія законів».

Колізійна норма права - це норма, що вирішує колізії між правовими актами даної держави або між законами різних держав.

Сукупність внутрішньодержавних колізійних норм становить так зване «внутрішнє» колізійне право. Сукупність норм, що вирішують колізії між законами різних держав становить так зване «зовнішнє» колізійне право, що є частиною міжнародного приватного права.