Язык сайта:
русский   украинский   English


Поняття законодавства

У тексті Конституції України законодавець використає термін «законодавство», але не дає його визначення. У юриспруденції, правозастосовній діяльності(як і в самому законодавстві) використається розуміння законодавства у вузькому й широкому змісті («вузьке й широке трактування законодавства», «вузьке й широке розуміння законодавства»).

У вузькому змісті «законодавство» - це тільки закони. У сучасній Україні, з урахуванням утримування ст.9 Конституції України, законодавство - це закони й міжнародні договори України (ратифіковані Верховною Радою України міжнародні договори України - складова частина національного законодавства України).

У широкому змісті «законодавство» - це закони й підзаконні правовий^-правові-нормативно-правові акти. Звідси й розуміння системи законодавства як системи всіх діючих нормативно-правових актів (законів, підзаконних актів).