Язык сайта:
русский   украинский   English


Дія нормативно-правових актів по колу осіб

Дія нормативних актів по колу осіб тісно пов'язане з їхньою територіальною дією. За загальним правилом, нормативні акти поширюються на всіх осіб, що перебувають на території юрисдикції правотворческого органа. Прикладом виключення із цього правила є поширення діючого карного законодавства України не тільки на особи, що перебувають на території Української держави, але й на Украины, що перебувають за границею громадян, осіб без громадянства, що постійно проживають в Україні. Громадяни України, особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, що зробили злочин за межами України, підлягають кримінальній відповідальності за карним законом України, якщо вони притягнуті до кримінальної відповідальності або віддані суду на території Української держави. Деякі нормативні акти можуть бути адресовані тільки певної категорії осіб (пенсіонери, військовослужбовці й т.д.) і діють тільки відносно цих осіб. Адресность дії нормативних актів пов'язана з розходженням осіб юридична й фізичних («людина»). Серед останніх розрізняються громадяни, особи без громадянства, іноземці. Серед іноземців, що перебувають у країні перебування ,офіційні представники іноземних держав (наприклад, дипломатичний персонал посольств) наділяються правом дипломатичного імунітету (екстериторіальності): питання про їх карну, адміністративну відповідальність за відповідне діяння, зроблене на території країни перебування, вирішується дипломатичним шляхом.