Язык сайта:
русский   украинский   English


Указне право. Укази президента україни. Інститут контрасигнації

Термін «указне право» означає:

а) право глави держави видавати укази;

б) сукупність діючих указів, виданих главою держави.

В Україні, як і в ряді інших держав, указ - власна назва найбільш важливих актів, видаваних главою держави (Президентом України), які він приймає з питань, що ставиться до його компетенції.

Відповідно до п.31 ст.106 Конституції України Президент України на основі й на виконання Конституції й законів України видає укази й розпорядження, які є обов'язковими для виконання на території України.

Серед тематично й змістовно різноманітних указів («земельних», «інвестиційних», «банківських», «ліцензійних» і т.п.) насамперед розрізняють укази нормативне й ненормативні, але особливе місце серед указів Президента займають укази по економічних питаннях, видані на підставі п.4 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України - т.зв. «законоподобные» укази (публіцистична назва).

Юридична природа цих указів виражається в тім, що Президент протягом трьох років після вступу в дію Конституції має право видавати схвалені Кабміном і скріплені підписом Прем'єр-міністра укази по економічних питаннях, не врегульованим законами, з одночасною подачею відповідного законопроекту у Верховну Раду в порядку, установленому Конституцією.

Такий указ вступає в дію, якщо протягом 30 календарних днів від дня подачі законопроекту (за винятком днів міжсесійного періоду) Верховна Рада не прийме закон або не відхилить представлений законопроект більшістю від її конституційного складу, і діє до набрання чинності законом, прийнятого Верховною Радою із цих питань.

Серед подібного роду указів розрізняють:

укази, які набули чинності й діють;

укази, які діяли, але втратили чинність (діяли до набрання чинності відповідного закону);

укази, які не діяли (не набули чинності у зв'язку з відхиленням відповідного законопроекту постановою Верховної Ради України);

У загальнотеоретичному плані контрассигнатура («міністерський підпис») або інститут контрасигнування (контрасигнація) означає підписання прем'єр-міністром або уповноваженим міністерства правового акту глави держави або парламенту, що надає такому акту юридичну чинність і покладає на особу, що його підписало, юридичну й політичну відповідальність за виконання даного акту.

Згідно п.31 ст.106 Конституції України ряд актів Президента України скріплюються підписами Прем'єр-міністра України й міністра, відповідального за його виконання.