Язык сайта:
русский   украинский   English


Систематизація законодавства - поняття, види, функції

Систематизація законодавства - це діяльність по вдосконалюванню законодавства, приведенню всіх діючих нормативно-правових актів даної держави в єдину, цілісну, внутрішньо й зовні погоджену, несуперечливу систему.

Види систематизації:

а) внутрішня систематизація;

б) зовнішня систематизація.

Ціль внутрішньої систематизації - внутрішня обробка нормативних актів, що сприяє досягненню внутрішньої єдності норм права, усуненню колізій, пробілів у праві.

Ціль зовнішньої систематизації - зовнішня обробка нормативних актів, їхня класифікація.

Функції систематизації:

дозволяє оглянути весь масив чинного законодавства;

виявляє й усуває непогодженості, протиріччя, пробіли правового регулювання (дефекти законодавства);

підвищує ефективність законодавства;

робить законодавство информационно більше доступним (більше зручним для користування, полегшує пошук необхідної норми);

сприяє вивченню, дослідженню законодавства;

сприяє правовому вихованню громадян (поліпшує пізнавальний процес формування їхньої правосвідомості).