Язык сайта:
русский   украинский   English


Види правотворчості

1. По суб'єкті:

народне (референдум);

органів держави (наприклад, Верховної Ради України, КМУ);

органів місцевого самоврядування;

окремих посадових осіб (наприклад, Президента, міністра);

трудових колективів (колективні договори);

суспільних (корпоративних) організацій (у випадках, передбачених законодавством даної держави: наприклад, вони приймають норми права в порядку санкціонованого, делегованого, спільного правотворчості);

2. По характері:

безпосереднє (наприклад, здійснюване народом у ході референдуму, органом держави в порядку реалізації безпосередньо встановленої для нього законом правотворческой компетенції);

делеговане (у порядку реалізації делегованих правотворческих повноважень, наприклад, делегованих органом виконавчої влади органу місцевого самоврядування);

санкціоноване (санкціонування органами держави звичаїв, норм, прийнятих корпоративними організаціями);

спільне (погоджене прийняття декількома суб'єктами правотворчості правового акту, наприклад, нормативного акту прийнятого МВС разом з Нацбанком і Мінфіном);

договірне (висновок нормативного договору);

що систематизує (упорядкування масиву діючих норм права, наприклад, при кодифікації);

поточне (повсякденний процес прийняття, зміни, скасування норм права як різновид постійної державної діяльності).