Язык сайта:
русский   украинский   English


Поняття й основні риси тлумачення норм права

Тлумачення права - це діяльність по розкриттю втримування .правових норм.

Розрізняють

1) тлумачення-з'ясування, тобто розкриття втримування нормативного приписання "для себе";

2) тлумачення-роз'яснення, тобто розкриття втримування нормативного приписання "для інших".

Необхідність тлумачення обумовлена викладом утримування норм права в текстах нормативно-правових актів і інших актів-документів, що ставляться до джерел права. Формулювання норм права відрізняються стислістю, лаконічністю, використанням спеціальної термінології. Правильне з'ясування змісту текстуальних формулювань норм права завжди вимагає високого рівня розумової діяльності.

Тлумачення норм права - важлива ланка в процесі їхнього застосування. Наприклад, винесенню рішення по юридичній справі судом завжди передує юридична оцінка фактичних обставин даної справи. Ця оцінка припускає попередній скрупульозний аналіз утримування відповідних юридичних норм. Установлення не мнимого, а дійсного втримування норм права при аналізі текстів законоположень може бути пов'язане з використанням описаних у спеціальній юридичній літературі способів тлумачення: граматичного, логічного, систематичного, історичного. Суб'єктами тлумачення можуть бути юриста-практики, учений^-учені-учені-юрист-учені й взагалі будь-які особи. Але значення роз'яснення втримування законоустановлений завжди по-різному по юридичній обов'язковості

Роз'яснення^-роз'яснення-тлумачення-роз'яснення може мати офіційний і неофіційний характер. Офіційне тлумачення певним положенням нормативно-правового акту може дати орган, що видав цей акт (наприклад, Верховна Рада України), або орган, якому відповідним законом надане право офіційного тлумачення норм права (наприклад, Конституційний Суд України). Акти офіційного тлумачення обов'язкові до застосування у випадках рішення юридичних справ, пов'язаних з нормами, які було дано таке тлумачення.

До числа таких актів ставляться, наприклад. Постанова Верховної Ради України від 24 грудня 1993 р. "Про тлумачення Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 м, №423 "Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Закони України "Про державну службу" і ін.