Язык сайта:
русский   украинский   English


Гарантії прав, свобод людини й громадянина

Гарантії прав, свобод людини й громадянина - це коштів, які забезпечують їхнє реальне існування , тобто існування не на словах, а на ділі.

Серед гарантій прав, свобод людини й громадянина є: а)міжнародні (наднаціональні) гарантії (наприклад, діяльність Європейського суду по правах людини );

б)внутрішньодержавні (національні) гарантії: економічні, політичні, юридичні, організаційні, культурні(духовні).

Економічні гарантії припускають наявність ефективної й стабільної національної економіки, зменшення зовнішнього боргу країни, ріст національного доходу, кількості робочих місць, матеріальної забезпеченості громадян і т.п.

Політичні гарантії припускають наявність демократичної політичної системи суспільства, її багатопартійність, активність політичної опозиції, облік суспільної думки, відповідальність перед виборцями й т.п.

Юридичні гарантії припускають ,зокрема, ефективну діяльність системи судових і правоохоронних органів, наявність юридичних механізмів реалізації прав, свобод. Наприклад, гласність і відкритість судового розгляду, колегіальність суду, право на безкоштовну юридичну допомогу, оскарження вироку (рішення) суду й т.п. - складова частина процесуальних гарантій як системи відповідним, передбаченим законом юридичних коштів , щоспричиняються належне відправлення правосуддя по карних і цивільних справах, службовців забезпеченню реальності прав, свобод людини й громадянина, що захищаються в карному й цивільному процесі. 

Організаційні гарантії припускають, зокрема, розробку й проведення в життя програм, спрямованих на підвищення рівня зайнятості населення, зниження рівня злочинності, смертності, наркотизації населення, забруднення навколишнього середовища.

Культурні (духовні) гарантії припускають наявність у країні відповідного рівня розвитку загальної й правової культури.