Язык сайта:
русский   украинский   English


Права людини

Права людини - це невід'ємні можливості (соціально-економічні, політичні, культурні й ін.) вільної життєдіяльності, вільного самовизначення людини в суспільстві.

Сучасне подання про права людини виражає так звана універсальна концепція прав людини, спочатку закріплена в "Загальній декларації прав людини" від 10 грудня 1948 р. Згодом з'явилися й інші міжнародно-правові акти, документи відповідного втримування й значення. Наприклад, Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права (1966 р.), Міжнародний пакт про цивільні й політичні права (1966 р.) і ін.

Концепція прав людини називається універсальної, тому що зазначені в ній можливості вільної життєдіяльності, вільного самовизначення ставляться рівною мірою до кожної людини, незалежно від його расової, національної приналежності, статі, соціального й майнового положення й т.д. Концепція прав людини - це "мовцем" про загальнолюдські цінності ідеологічне відбиття міри волі людини, стандартів його волі на сучасному етапі розвитку людської цивілізації й культури.

Розмежування прав громадянина й прав людини пов'язане з розходженням держави й цивільного суспільства, для якого характерна наявність системи відносин у які держава не втручається, обгороджує ці відносини від незаконного втручання (свого, іншого).Цивільне суспільство припускає реалізацію людиною індивідуальних інтересів, тут права людини - основа автономії (самовизначення, самореалізації ) особистості. Права громадянина ставляться до сфери відносин індивіда з державою. Правовий статус громадянина обумовлений інститутом громадянства, тобто особливим стійким правовим зв'язком індивіда з державою, що виражається в їхніх взаємних правах і обов'язках. Поняття «права людини», «права громадянина» припускають як розходження правових статусів у людини й громадянина , так і те, що, наприклад , права людини , передбачені розділом Конституції України «Права, волі й обов'язки людини й громадянина», зізнаються за кожною людиною , щоперебуває на території Української держави (не тільки громадянином України, але й особою без громадянства, іноземцем).