Язык сайта:
русский   украинский   English


Право, політика, економіка

Політична складова об'єктивного права проявляється в тім, що воно може виражати:

а) політикові держави;

б) політикові народу.

Незважаючи на близькість цих категорій їх не можна ототожнювати. Передумовою можливого їхнього розходження є відносна самостійність держави стосовно цивільного суспільства.

Політика держави безпосередньо проявляється в характері втримування норм об'єктивного права, що виражає загальнообов'язкову державну волю. "Державна воля" - категорія політична, оскільки держава - політичний інститут, що займає центральне місце в політичній системі суспільства. Політика держави неминуче пов'язана з інтересами, волею тих або інших суб'єктів політичної системи. І насамперед тих, хто у відомій мері опанував державною владою. Наприклад, партія, перемігши на парламентських виборах, може істотно змінити характер правопорядку в певних сферах життя суспільства.

Державна воля, що проявляється в характері прийнятих державою рішень по тимі або інших питаннях життя суспільства й объективированная у відповідній правовій формі (закон, указ, постанова й т.д.), може виражати інтереси всього населення країни або його більшості або навіть меншостей.

Політика народу безпосередньо проявляється в характері втримування законодавчих актів, прийнятих на референдумах. Ці акти виражають його волю й роблять її загальнообов'язкової, закріпивши у формі нормативного регулятора суспільних відносин.

Право можна розглядати як сполучна ланка політики й економіки.

Співвідношення права й економіки, їх прямі й зворотні зв'язки проявляються в тім, що:

об'єктивно виникнувши, певні економічні відносини породжують потреба встановлення адекватної їм правової форми, що закріплює ці відносини. Наприклад, в Україні в період розпаду СРСР поява біржових відносин передувало появі біржового законодавства;

право здатне стимулювати розвиток певних економічних відносин. В Україні ця роль приділяється, наприклад, законодавству про приватизацію;

право здатне стримувати об'єктивно необхідний, прогресивний розвиток певних економічних відносин, В Україні подібна властивість її податкового законодавства сталася передумовою його сучасного реформування.