Язык сайта:
русский   украинский   English


Право й технічні норми 

Технічні норми встановлюють правила обігу людей із природними й штучними об'єктами.

Ціль технічних норм - найбільш доцільний, безпечний обіг людей з об'єктами навколишнього їхнього середовища, як природної, так і штучної. Мова йде про природні речовини (наприклад, радіоактивні елементи), явищах природи (наприклад, сонячна радіація), знаряддях праці, предметах побуту (наприклад, електроінструмент, газові або Свч-печи й т.д.).

Утримування технічних норм відображає об'єктивні закономірності природи. Недотримання об'єктивно необхідних вимог технічних норм закономірно тягне відповідні несприятливі наслідки (травми, каліцтва, хвороби, смерть). Утримування тих або інших технічних норм може бути закріплене в правових нормах. У такому випадку об'єктивно необхідна обов'язковість їхнього дотримання доповнюється покладанням на відповідних осіб юридичного обов'язку їх дотримувати. Недотримання цього обов'язку тягне юридичну відповідальність.

Норми права, що мають технічне втримування, називаються техніко-юридичними нормами. Таких норм досить багато, наприклад, у КК України (статті про відповідальність за порушення правил пожежної безпеки, правил техніки безпеки й т.д.).