Язык сайта:
русский   украинский   English


Cпеціалізованні норми права

Такі норми є різновидом правових (юридичних) норм, вони забезпечують дію норм регулятивних (уповноважуючих, що зобов'язують, заборонних) і правоохоронних (у цьому проявляється їхня особлива спеціалізація в системі норм права, їхня спеціалізація в «поділі праці» між цими нормами), до них ставляться :

-загальзакріпні норми - в узагальненому виді закріплюють певний стан тих або інших суспільних відносин (наприклад,ст.51 Конституції України встановлює: «Родина, дитинство, материнство й батьківство охороняються державою»);

-декларативні норми проголошують принципи ,завдання відповідних правових норм , видів правової діяльності (наприклад, ст.1 КК України проголошує завдання Кримінального кодексу, а ст.2 УПК України - завдання карного судочинства);

-дефінітивні норми встановлюють (закріплюють) легальні визначення («дефініції») правових понять (наприклад, ст. 7 КК України закріплює поняття злочину );

-коллизионные норми вказують на порядок вибору норми, що підлягає застосуванню, з декількох правових норм (наприклад,ст.17 Закону України «Про міжнародні договори України» указує: «Якщо міжнародним договором України, висновок якого відбулося у формі закону, установлені інші правила, чим ті, які передбачені законодавством України, застосовуються правила міжнародного договору України»).