Язык сайта:
русский   украинский   English


Співвідношення національного й міжнародного права

Розрізняють право:

-внутрішньодержавне («національне»);

-міжнародне («наднаціональне», « наддержавне»).

Національне право України представлено його галузями, до яких ставиться, наприклад, конституційне (державне), цивільне,трудове, карне, адміністративне, екологічне право.Провідною формою національного права України є законодавство, тобто основне джерело права України - нормативно-правові акти (закони, підзаконні акти).Складовою частиною національного законодавства України є міжнародні договори України, ратифіковані Верховною Радою України (ст.9 Конституції України).

Міжнародні договори - основне джерело міжнародного права (інші джерела: загальновизнані принципи й норми міжнародного права, резолюції міжнародних організацій і ін.).Через висновок міжнародних договорів, їхню ратифікацію міжнародне право інтегрується в національне право, включається в його структуру (стає його складовою частиною).Способом інтеграції міжнародного права в національне право може виступати не тільки висновок міжнародних договорів, але й дотримання державою міжнародних порядків, вступ держави в міжнародні організації.

Міжнародне право - складова частина національної системи права кожної сучасної держави. Законодавство України поступово приводиться у відповідність із міжнародним правом, із законодавством Європейського Союзу ( на основі Угоди про партнерство й співробітництво між Україною і Європейським Союзом).