Язык сайта:
русский   украинский   English


Референдум в Україні - поняття, види, юридична природа

Референдуми в Україні проводяться з метою забезпечення народовладдя й особистої участі громадян і керуванні державними й місцевими справами. Референдум являє собою одну з форм народного волевиявлення.

Референдум - це спосіб прийняття громадянами шляхом голосування законів, інших рішень по найбільш важливих питаннях загальнодержавного й місцевого значення.

Право голосу на референдумі мають громадяни України, що досягли до дня його проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу громадяни, визнані судом недієздатними.

Види референдумів:

а) всеукраїнські;

б) місцеві (проведені в рамках адміністративно-територіальних одиниць);

в) референдуми Автономної Республіки Крим.

Проведені в Україні референдуми по юридичній чинності підрозділяються на імперативні й консультативні («дорадчі опитування» - всеукраїнські, місцеві). Рішення, прийняті імперативним референдумом мають загальнообов'язковий характер і не підлягають затвердженню з боку якого-небудь органа державної влади. На відміну від імперативних, консультативні референдуми юридичної чинності не мають, тобто їхні результати не обов'язкові, але можуть розглядатися й ураховуватися при прийнятті рішень відповідними органами державної влади й місцевого самоврядування.

Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України, Президентом України або по народній ініціативі. Винятково всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України. Референдуми не допускаються відносно законопроектів з питань податків, бюджету, амністії.

Правовою основою проведення в Україні референдумів є: Конституція України (Розділ IV), Закон України від 3.07.1991р. «Про всеукраїнський і місцевий референдуми»