Язык сайта:
русский   украинский   English


Принцип поділу влади. Система стримань та противаг, передбачена конституцією україни

Діюча Конституція України закріпила здійснення державної влади в України на основі її розподілу на владу законодавчу, виконавчу й судову.

Розподіл влади між органами держави:

 проявляється в тім, що вся державна влада в повному обсязі не належить жодному з органів держави;

 покликано забезпечити реалізацію державної влади в інтересах народу, що є єдиним джерелом цієї влади;

 перешкоджає виникненню якої-небудь необмеженої державної влади, зосередженню всієї повноти державної влади в або одних руках, її узурпації однією особою, органом, соціальною групою;

 виражається в розмежуванні компетенції між органами держави;

 пов'язане з наявністю взаємного контролю в органів держави по відношенню друг до друга;

 є "несучою конструкцією" всієї системи стримань та противаг, спрямованої на забезпечення служіння держави загальному добру.

До елементів системи стримань і противаг, передбаченою Конституцією України, зокрема, ставляться:

 право Президента України прийнятий закон не підписати, повернути його зі своїми мотивованими й сформульованими пропозиціями у Верховну Раду України для повторного розгляду;

 можливість зсуву Президента України з поста в порядку імпічменту;

 можливість прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України, що тягне його відставку;

 діяльність Уповноваженого Верховної Ради України по правах людини;

 формування складу Конституційного Суду України Президентом України, Верховною Радою України, з'їздом суддів України.