Язык сайта:
русский   украинский   English


Класифікація органів держави

-по суб'єкті створення : створені народом (у результаті референдуму), створені органами держави (наприклад, Президентом України);

-по способі утворення : виборні (наприклад, парламент),призначувані (наприклад, Конституційний Суд України), наслідувані (наприклад, у монархії успадковується пост глави держави - монарха);

-відповідно до принципу поділу влади : органи законодавчої, виконавчої, судової, контрольної влади (Конституції деяких держав закріплюють поняття «контрольна влада», ця влада займає самостійне місце в системі поділу влади, вона представлена особливого роду вищими органами держави - конституційний суд, омбудсман, рахункова палата й ін.);

-по території, на яку поширюються повноваження (території дії повноважень) : центральні (загальні), місцеві;

-за часом дії : постійні («постійно діючі», «діючі на постійній основі»), тимчасові;

-по виду правової форми діяльності : правотворческие, правозастосовні, правоохоронні;

-по способі ухвалення рішення :єдиноначальні (наприклад, міністр), колегіальні (наприклад, Уряд).

-по джерелу фінансування : бюджетні, госпрозрахункові, змішані ( є бюджетне й госпрозрахункове фінансування).

-і ін.