Язык сайта:
русский   украинский   English


Форма державного (політичного) режиму, види державних режимів

Форма державного (політичного) режиму - це спосіб реалізації державної влади, що проявляється в тім, ким і яким образом вона здійснюється.

Основні види державних режимів:

а) демократичний;

6) недемократичний.

Види цих режимів пов'язані з політичною обстановкою в суспільстві, що характеризується кількісною і якісною мірою участі населення країни в здійсненні державної влади.

Державний режим як певні кошти, способи, прийоми, методи державного володарювання в країні - складова частина політичного режиму, що характеризує "інструментальну" сторону політичної діяльності недержавних об'єднань громадян (партій, русі й т.п.) як суб'єктів політичної системи.

Демократичний режим характеризується реальною участю населення в здійсненні державної влади через представницьку й безпосередню форми демократії, її інститути, політичним курсом держави на надання громадянам широкого спектра реальних економічних, політичних, особистих прав і воль, пов'язаних з підприємництвом, волею договорів, торгівлі, плюралістичним характером політичної системи, ідеологічним плюралізмом, захищеністю особистості правоохоронною системою від чиновницької сваволі, беззаконня.

Недемократичний режим характеризується відсутністю дійсної участі населення в здійсненні державної влади, зосередженістю всієї повноти державної влади в руках однієї особи або колегіального органа, що представляє інтереси правлячої верхівки, що всепроникає й детальним державним контролем матеріального й духовного життя суспільства, бюрократичним всевладдям чиновницького держапарату стосовно особистості, верховенством державної доцільності над законністю й правом.

Серед недемократичних режимів розрізняють авторитарний (наприклад, режим військової хунти, партійно-державної номенклатури) і тоталітарний (фашистський, комуністичний).