Язык сайта:
русский   украинский   English


Види федерацій

а) територіальна федераці-характерна наявність істотного обмеження державного суверенітету суб'єктів федерації, наприклад, заборона конституційним законодавством виходу із союзу в однобічному порядку;

б) національна федерація- характерна наявність більшого ступеня суверенності її суб'єктів, наявність у них як державного, так і національного суверенітету, права виходу із союзу в однобічному порядку; 

в) національно-територіальне-характерне інтегрування ознак національної й територіальної федерації.

Прикладами федерацій можуть служити США, Російська Федерація й ін.

Від федерації, як складної держави, варто відрізняти конфедерацію - союз держав (дане утворення не охоплюється поняттям "форма держави"). Конфедерації рідко існують тривалий період і утворюються на договірній основі. У представницьких органах конфедерації делегати представляють суверенні держави.

Конфедерація суверенітетом не володіє й у ній утворяться тільки органи, необхідні для досягнення загальних цілей (наприклад, військових). Суб'єкти конфедерації мають право нуліфікації, тобто відмови у визнанні або відмови в застосуванні актів конфедеративної влади. Останні діють на території держав (суб'єктів конфедерації) тільки з їхньої згоди.