Язык сайта:
русский   украинский   English


Форма державного устрою

Форма державного устрою - це спосіб організації владної-територіальної цілісності держави, що проявляється в розподілі держави на складові частини й розподілі влади між ними і його керуючим центром.

Форма державного устрою виражає структуру розподілу державної влади "по вертикалі" ( наприклад ,у рамках систем "влада центра - влада на місцях", "влада федерального центра - влада суб'єктів федерації»), визначає характер взаємин між центральними й місцевими органами.

За формою державного устрою держава може бути:

1) простим (унітарним);

2) складним.

Для простого (унітарного) держави характерно його розподіл на адміністративно-територіальні одиниці й наявність у ньому єдиних, загальних для всієї країни вищих органів влади й керування.

До складу унітарної держави можуть входити автономні утворення (наприклад, Україна - унітарна держава, у ній Автономна Республіка Крим - адміністративно-територіальна автономія). Унітарними державами є Франція, Італія й ін.

Складною державою є імперія (у сучасному світі імперій немає), федерація - союзна держава. Для федерації характерна наявність вищих органів влади й керування загальних для держав - членів федерації, при збереженні ними в себе аналогічних органів, свого законодавства, громадянства, податкової системи.