Язык сайта:
русский   украинский   English


Політична система суспільства

Політична система суспільства - це держава й недержавні об'єднання громадян, взаємодіючі в процесі цілеспрямованого керування суспільством на основі застосування державної влади, участі в її застосуванні, впливу на її застосування

У складі політичної системи розрізняють компоненти:

а) суб'єктний (інституціональний)-держава, партії, профспілки, трудові колективи й т.д. як організаційно оформлені носії певної політики;

б) нормативний - право, мораль, звичаї, політичні й інші норми, що регулюють відносини суб'єктів політичної системи,

в) функціональний - політичний режим, характер якого (авторитарний, демократичний) істотно позначається на можливості доступу недержавних об'єднань громадян до державної влади;

г) ідеологічний -політична ідеологія, характерна для суб'єктів політичної системи (ідеологія лібералізму, консерватизму, фашизму й т.д.);

д) інтегративний - політичні відносини, які реально поєднують всі вищезгадані компоненти в цілісне, хоча й суперечливе утворення.