Язык сайта:
русский   украинский   English


Цивільне суспільство - поняття й загальна характеристика

Цивільне суспільство - це союз людей, що проживають на певній території, об'єднаних системою суспільних відносин, які служать реалізації їх загальних і приватних інтересів, охоронюваних і захища_ державою.

Сутність людського суспільства полягає в тому, що воно являє собою не просту сукупність індивідів, а саме систему суспільних відносин, що поєднують людей у єдиний соціальний організм. "Суспільні відносини" - категорія конкретно-історична, мінлива, що має свої якісні й кількісні параметри (наприклад, у колишньому СРСР комерційне посередництво, приватнопідприємницька діяльність кваліфікувалися як злочини).

Суб'єктами цих відносин, тобто суб'єктами соціального спілкування, є люди, наділені свідомістю й волею, що мають загальні й частки інтереси; об'єднання людей (на сімейній, станової, етнічної, національної й т.д. основі); держава й ін.

По видах (сферам життя суспільства) розрізняють економічні, соціальні, релігійні, політичні й т.д. суспільні відносини.

У визначеннях, що відображають природу цивільного суспільства, що відрізняє його від держави, виявляється розуміння цивільного суспільства або як сукупності неполітичних відносин (економічної, духовно-моральних і ін.), або як сукупності неполітичних і політичних відносин. Останні можна розглядати як сполучна ланка між цивільним суспільством і державою як институционно відособленим від суспільства механізмом глобального соціального керування. У структуру цивільного суспільства входять: економіка (власність, вільна праця, підприємництво); суспільні об'єднання; культура; родина; засобу масової інформації й т.д.