Язык сайта:
русский   украинский   English


Теорія держави й права в системі суспільних наук

Держава й право перебуває в поле зору не тільки юридичних наук, але й таких наук, як філософія, історія, соціологія, політологія. Перераховані науки ставляться до числа суспільних, жодна з них не підмінює теорію держави й права. Вони лише сприяють кращому розумінню держави й права, оскільки вивчають їхню природу в більше широкому контексті. 

Філософія пояснює найбільш загальні закономірності суспільного буття, у тому числі й ті, які ставляться до держави й права. Понятійний апарат філософії є теоретико-методологічним орієнтиром для всіх суспільних наук, включаючи теорію держави й права й інші юридичні науки.

Історія, досліджуючи в хронологічному порядку етапи розвитку суспільства (види изменяющихся суспільно-економічних, типи цивілізацій), конкретні факти державно-правового життя народів, не робить узагальнюючих висновків, не шукає в них, на відміну від теорії держави й права, яких-небудь загальних закономірностей.

Соціологія, досліджуючи суспільство в цілому, окремі його інститути, процеси, групи, не може залишити без уваги такі соціальні інститути як держава й право в чинність глобального характеру їхнього впливу на громадське життя. Але соціологія вивчає державу й право лише в їхніх зв'язках з елементами соціуму. Наприклад, вивчається соціальна основа держави, соціальність держави, соціальна цінність права.

Політологія предметно близька до держави й права, оскільки держава - найважливіший суб'єкт політичної системи суспільства, держава проводить певну політику в життя шляхом правового регулювання суспільних відносин. Але політична влада (вона не зводиться до влади державної), політичні відносини, процеси, партії, лідери можуть, повинні й вивчаються як якась самостійна, самодостатня даність. Це ж можна сказати й про структурно-функціональні елементи економіки, соціального керування. Держава й право самим тісним образом зв'язано й з економічним життям суспільства, і з керуванням суспільством - проте й економічна наука, і наука соціального керування мають свій власний предмет дослідження.