Язык сайта:
русский   украинский   English


Структура місцевих державних адміністрацій

До складу місцевої державної адміністрації входять: голова; перший заступник; заступники голови; управління, відділи, інші структурні підрозділи та їх керівники; консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо); апарат.

Голови місцевих державних адміністрацій самостійно визначають кількість посад своїх заступників у межах установленої граничної чисельності, фонду оплати праці працівників та бюджетних видатків на утримання відповідних місцевих державних адміністрацій.

Управління, відділи та інші структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій здійснюють керівництво галузями управління, несуть відповідальність за їх розвиток. Вони підзвітні й підконтрольні головам відповідних місцевих держадміністрацій, а також органам виконавчої влади вищого рівня.

Голова держадміністрації утворює для сприяння здійсненню повноважень місцевих державних адміністрацій консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначають їх завдання, функції та персональний склад.

Для погодженого розгляду питань, що належать до повноважень місцевої державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у місцевій державній адміністрації може утворюватися колегія місцевої державної адміністрації у складі голови місцевої державної адміністрації (голова колегії), його заступників і керівника апарату (за посадою), а також керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації. До складу колегії можуть входити керівники територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (за згодою) та посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою), а до складу колегії обласної, Київської і Севастопольської міської державної адміністрації – також керівники районних державних адміністрацій. Склад колегії обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації не повинен перевищувати 19, районної – 15 осіб. Члени колегії затверджуються та увільняються від обов’язків головою місцевої державної адміністрації.

Головою місцевої державної адміністрації утворюється апарат місцевої держадміністрації в межах виділених бюджетних коштів. Апарат місцевих державних адміністрацій очолює керівник, який призначається на посаду головою місцевої держадміністрації. Голова місцевої державної адміністрації затверджує положення та визначає структуру апарату, призначає на посади і звільняє з посад керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату. Примірні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної, Севастопольської міської, районної, районної у місті Севастополі державної адміністрації та її апарату затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2000 р. № 821, а примірні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Київської міської і районної у місті Києві державних адміністрацій та їх апарату – постановою Кабінету Міністрів від 27 квітня 2000 р. № 733. Вони створюються за функціональним та галузевим принципом. Зокрема, додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2000 р. № 821 передбачає наявність таких управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату:

Головою місцевої державної адміністрації утворюється апарат місцевої держадміністрації в межах виділених бюджетних коштів. Апарат місцевих державних адміністрацій очолює керівник, який призначається на посаду головою місцевої держадміністрації. Голова місцевої державної адміністрації затверджує положення та визначає структуру апарату, призначає на посади і  звільняє  з посад  керівників  та інших працівників структурних підрозділів апарату. Примірні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної, Севастопольської міської, районної, районної у місті Севастополі державної адміністрації та її апарату затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2000 р. № 821, а примірні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Київської міської і районної у місті Києві державних адміністрацій та їх апарату – постановою Кабінету Міністрів від 27 квітня 2000 р. №733. Вони створюються за функціональним та галузевим принципом. Зокрема, додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2000 р. №821 передбачає наявність таких управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату:

1. Відділи та інші підрозділи апарату обласної державної адміністрації:

– Організаційний відділ;

– Відділ кадрової роботи та з питань державної служби;

– Відділ роботи із зверненнями громадян;

– Юридичний відділ;

– Загальний відділ;

– Відділ контролю;

– Відділ бухгалтерського обліку;

– Відділ взаємодії з правоохоронними органами;

– Відділ з питань оборонної та мобілізаційної роботи;

– Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення;

– Господарський відділ;

– Прес-служба;

– Відділ з питань режимно-секретної роботи.

2. Управління, відділи та інші структурні підрозділи облдержадміністрації:

– Головне управління сільського господарства і продовольства;

– Головне управління економіки;

– Головне управління праці та соціального захисту населення;

– Головне фінансове управління;

– Управління промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку (у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Луганській – Головне управління промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку);

– Управління вугільної промисловості (утворюється у разі потреби);

– Управління капітального будівництва;

– Управління житлово-комунального господарства;

– Управління містобудування та архітектури;

– Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (у Волинській, Житомирській, Київській, Рівненській та Чернігівській окремо – Управління у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи);

– Управління освіти і науки;

– Управління охорони здоров’я;

– Управління культури;

– Управління з питань молоді, спорту та туризму;

– Управління у справах преси та інформації;

– Управління з питань внутрішньої політики;

– Управління державної ветеринарної медицини;

– Управління з питань майна комунальної власності (за умови делегування радами повноважень з управління майном);

– Управління з питань державних корпоративних прав (утворюються у разі потреби);

– Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності;

– Відділ у справах національностей та міграції;

– Відділ у справах релігій;

– Інспекція державного технічного нагляду;

– Інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції;

– Служба у справах неповнолітніх;

– Державний архів області.