Язык сайта:
русский   украинский   English


Стаття 69. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом

1.  За  наявності  декількох  обставин,  що пом'якшують   покарання   та  істотно  знижують  ступінь  тяжкості вчиненого  злочину,  з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє   рішення,  може  призначити  основне  покарання,  нижче  від найнижчої  межі,  встановленої  в санкції статті Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м'якого виду основного покарання,  не зазначеного в санкції статті за цей злочин. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі,  встановленої  для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу.

2. На підставах, передбачених у частині першій цієї статті, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції статті Особливої частини цього Кодексу як обов'язкове.