Язык сайта:
русский   украинский   English


Стаття 31. Iнформація щодо нормативно-правових актів та судових рішень з питань митної справи

Iнформація про нормативно-правові акти з питань митної справи (назва акта, його основні положення, інформація про опублікування) безоплатно надається митними органами заінтересованим особам на їх запит.

Судові рішення стосовно митної справи загального характеру, що набрали законної сили, підлягають офіційному опублікуванню у порядку, встановленому законом України.

Стислі довідки щодо основних положень актів законодавства України з питань митної справи розміщуються для загального ознайомлення в місцях розташування митних органів.

(Стаття 31 в редакції Закону N 3269-IV від 22.12.2005)