Язык сайта:
русский   украинский   English

Організація та функціональні засади діяльності суду касаційної інстанції господарської юрисдикції

ISBN : 966-667-234-0

Обложка: Мягкий переплет

Язык: Украинский

Год издания: 2006

Издатель: ЮРИНКОМ ИНТЕР

26.60 грн. (5.22 USD)

192 стр

У монографії досліджено інститут касації у сфері судової господарської юрисдикції, проаналізовано його правову природу, зміст, значення, визначено шляхи законодавчого удосконалення та упорядкування практики застосування. Окремо висвітлено досвід інституційного забезпечення касації в праві сучасних зарубіжних країн. Центральне місце у роботі відведено характеристиці організаційно-правових засад побудови касаційної інстанції з перегляду судових рішень у господарських справах з визначенням ролі та місця господарського суду касаційної інстанції у судовій системі України обсягу повноважень, кадрових та організаційних форм забезпечення діяльності цієї установи. Особливий наголос у роботі зроблено на визначенні функціональної основи діяльності касаційної інстанції, судовому тлумаченні як її змістовій складовій. Приділено увагу проблемам реалізації інших функцій суду касаційної інстанції. Для наукових і практичних працівників, а також для аспірантів і студентів вищих юридичних навчальних закладів.