Язык сайта:
русский   украинский   English


Про внесення змін до Порядку передачі матеріалів виконавчого провадження з одного органу державної виконавчої служби до іншого або виконавчої групи, від одного державного виконавця до іншого

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.06.2006 N 53/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 липня 2006 р.
                   за N 769/12643
 
 
     Про внесення змін до Порядку передачі матеріалів
    виконавчого провадження з одного органу державної
    виконавчої служби до іншого або виконавчої групи,
      від одного державного виконавця до іншого
 
 
   Відповідно до Законів України "Про державну виконавчу службу"
( 202/98-ВР  )  та  "Про виконавче провадження" ( 606-14 )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести до  Порядку  передачі  матеріалів  виконавчого
провадження з одного органу державної виконавчої служби до іншого
або виконавчої групи, від одного державного виконавця до іншого,
затвердженого наказом Міністерства юстиції від 17 травня 2004 року
N 38/5 ( z0625-04 ), зареєстрованого в Мін'юсті 17 травня 2004
року за N 625/9224 такі зміни:
 
   1.1. У  пункті  1.3  слова  "директор  Департаменту ДВС
Міністерства юстиції України, начальник  відділу  примусового
виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України,
начальники відділів ДВС Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського
і Севастопольського  міських  управлінь  юстиції,  начальники
підрозділів примусового виконання рішень відповідних управлінь
юстиції, керівники виконавчих груп у разі покладення на них прав
та повноважень, встановлених Законом, у виконавчому провадженні
для начальників районних, міських (міст обласного значення),
районних у містах відділів ДВС, начальники районних, міських (міст
обласного значення), районних у містах відділів ДВС" замінити
словами "директор Департаменту ДВС, начальник відділу примусового
виконання рішень Департаменту ДВС, начальники державної виконавчої
служби Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і
Севастополя, начальники відділів примусового виконання рішень
відповідних державних виконавчих служб, керівники виконавчих груп
у разі покладення на них прав та повноважень, установлених
законом, у виконавчому провадженні для начальників державної
виконавчої служби у районах, містах (містах обласного значення),
районах  у містах, начальники державної виконавчої служби у
районах, містах (містах обласного значення), районах у містах".
 
   1.2. У пункті 1.4:
   1.2.1. В абзаці третьому слова "Міністерства юстиції України"
виключити.
   1.2.2. В абзаці четвертому слова "відділи ДВС Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь юстиції" замінити словами "державна виконавча служба
Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя".
   1.2.3. В абзаці п'ятому слова "районний, міський  (міст
обласного значення), районний у місті відділ ДВС" замінити словами
"державна виконавча служба в районах, містах (містах обласного
значення), районах у містах".
   1.2.4. В абзаці шостому слова "Міністерства юстиції України"
замінити  словами "та державної виконавчої служби Автономної
Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя".
   1.2.5. Абзац сьомий виключити.
   1.2.6. Абзац восьмий викласти в такій редакції:
   "державний виконавець - заступник директора Департаменту ДВС,
начальник відділу  примусового  виконання  рішень,  заступник
начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС,
головний державний виконавець, старший державний  виконавець,
державний  виконавець  відділу  примусового  виконання рішень
Департаменту ДВС, начальники відділів примусового виконання рішень
державної виконавчої служби Автономної Республіки Крим, областей
та міст Києва і Севастополя, їх заступники, головні державні
виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці відділів
примусового  виконання  рішень  державної  виконавчої  служби
Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя,
начальник, заступник начальника, головний державний виконавець,
старший  державний виконавець, державний виконавець державної
виконавчої служби в районах, містах (містах обласного значення),
районах у містах".
 
   1.3. У пункті 2.1:
   1.3.1. Абзац другий після слів "виконання рішень" доповнити
словами "Департаменту ДВС".
   1.3.2. Абзац третій викласти в такій редакції:
   "до відділу примусового виконання рішень регіонального органу
ДВС, територіальних органів ДВС та виконавчих груп, утворених при
цих органах, - за рішенням керівників регіонального органу ДВС,
відділів примусового виконання рішень регіонального органу ДВС
щодо  виконавчих  проваджень, що перебувають на виконанні в
територіальних органах ДВС".
   1.3.3. В  абзаці п'ятому слова "районних, міських (міст
обласного значення), районних у містах відділів ДВС" замінити
словами "державної виконавчої служби в районах, містах (містах
обласного значення), районах у містах".
 
   2. В.о. директора Департаменту державної виконавчої служби
Стадніку Г.В.:
 
   2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 )
"Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та
інших органів виконавчої влади" (із змінами і доповненнями).
 
   2.2. Довести наказ до відома начальників державної виконавчої
служби Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і
Севастополя і забезпечити належне його виконання.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції І.І.Ємельянову.
 
 Міністр                        С.Головатий