Язык сайта:
русский   украинский   English


Щодо затвердження висновку про вартість об'єкта оцінки

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.06.2006 N 1021
 
 
          Щодо затвердження висновку
          про вартість об'єкта оцінки
 
 
   Керуючись пунктом 19 Методики оцінки майна, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N  1891
( 1891-2003-п  ),  наказів  ФДМУ  від  07.04.2006  N  594
( v0594224-06 ), від 16.05.2006 N 787 ( v0787224-06 ), від
19.06.2006 N 9-ІК, від 29.06.2006 N 1012 ( v1012224-06 ) та за
результатами здійсненого згідно з вимогами статті 13 Закону
України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні" ( 2658-14 ) рецензування Звіту про оцінку
вартості  майна  - виробничо-складських приміщень цеху N 27
механо-промислового корпусу (корпусу N 3-а), групи приміщень N 17
(приміщення NN 1-2, частина приміщення N 3, приміщення N 4,
приміщення NN 8-16) загальною площею 542,23 кв.м, що перебувають
на балансі ДП "Завод "Арсенал", розташованого за адресою: м. Київ,
вул. Московська, 8 (літера Б), яке підлягає приватизації шляхом
викупу, виконаного суб'єктом оціночної діяльності ТОВ "Промислова
компанія "Селтим", м. Київ, станом на 31.05.2006, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Висновок  про   вартість   майна   -
виробничо-складських  приміщень цеху N 27 механо-промислового
корпусу (корпусу N 3-а), групи приміщень N 17 (приміщення NN 1-2,
частина приміщення N 3, приміщення N 4, приміщення NN 8-16)
загальною площею 542,23 кв.м, що перебувають на балансі ДП "Завод
"Арсенал" та орендуються ТОВ "Омега - Інвест", розташованого за
адресою: м. Київ, вул. Московська, 8 (літера Б), яке підлягає
приватизації  шляхом  викупу,  виконаного суб'єктом оціночної
діяльності ТОВ "Промислова компанія "Селтим", м. Київ, станом на
31.05.2006 (додається).
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності В.Гайдука.
 
 Заступник Голови Фонду                 О.Потімков
 
 
                   Додаток
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ:
                   Заступник Голови Фонду
                   державного майна України
 
                   _____________ (О.Ю.Потімков)
                   від 30 червня 2006 р.
 
 
               ВИСНОВОК
          експерта про вартість майна
 
 
   Суб'єкт оціночної  діяльності  ТОВ  "Промислова  компанія
"Селтим", що діє на підставі сертифіката суб'єкта оціночної
діяльності від 25.01.2006 р. N 4556/06 та згідно договору з Фондом
державного майна України від 19.05.2006 р. N 221 на проведення
оцінки майна, а саме: виробничо-складські приміщення цеху N 27
(механіко-промислового корпусу N 3-а), групи приміщень N 17
(частина приміщень N 3, приміщення NN 1, 2, приміщення N 4,
приміщення NN 8-16) загальною площею 542,23 кв.м, що перебувають
на балансі ДП "Завод Арсенал" за адресою:
 
   01010, м. Київ, вул. Московська, 8 (літ. Б), робить висновок
про наступне:
 
   Ринкова вартість об'єкта оцінки, що підлягає приватизації
шляхом викупу, станом на 31 травня 2006 року становить:
 
   1. Ринкова  вартість  орендованого  нерухомого  майна  з
поліпшеннями (без урахування ПДВ):
   3285913 (Три мільйони двісті вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот
тринадцять) грн., 90 коп.
 
   2. Ринкова вартість орендованого  нерухомого  майна  без
поліпшень (частка держави - 50,3%) (без урахування ПДВ):
   1653069 (Один мільйон шістсот п'ятдесят три тисячі шістдесят
дев'ять) грн., 46 коп.
 
   3. Ринкова вартість невід'ємних поліпшень (частка орендаря -
49,7%) (без урахування ПДВ):
   1632844 (Один мільйон шістсот тридцять дві тисячі вісімсот
сорок чотири) грн., 44 коп.
 
   4. Ринкова вартість орендованого  нерухомого  майна  без
поліпшень (з урахуванням ПДВ):
   1983683 (Один мільйон дев'ятсот вісімдесят три тисячі шістсот
вісімдесят три) грн., 35 коп.
 
   При визначенні вартості об'єкта  оцінки  експертом  були
застосовані наступні методичні підходи:
   - витратний
   - дохідний
   - порівняльний.
 
 Директор та оцінювач                 О.Д.Стеченко
 
 Оцінювач                        А.О.Мацюх