Язык сайта:
русский   украинский   English


Щодо затвердження висновку про вартість об'єкта оцінки

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.06.2006 N 1022
 
 
          Щодо затвердження висновку
          про вартість об'єкта оцінки
 
 
   Керуючись пунктом 19 Методики оцінки майна, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N  1891
( 1891-2003-п  ),  наказів  ФДМУ  від  07.04.2006  N  594
( v0594224-06 ), від 16.05.2006 N 787 ( v0787224-06 ), від
19.06.2006 N 9-ІК, від 29.06.2006 N 1012 ( v1012224-06 ) та за
результатами здійсненого згідно з вимогами статті 13 Закону
України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні" ( 2658-14 ) рецензування Звіту про оцінку
майна  -  виробничо-складських  приміщень  цеху  N  27
механо-промислового корпусу (корпусу 3-а) групи приміщень N 17
(частина приміщення N 3, приміщення NN 5-7) загальною площею
1490,77 кв.м, що знаходиться на балансі ДП "Завод "Арсенал" і
орендується ТОВ "Ольвія-С", за адресою: м. Київ, вул. Московська,
8 (літера Б), виконаний суб'єктом оціночної діяльності ПП "Зорі
України", м. Київ, та яке підлягає приватизації шляхом викупу,
виконаного суб'єктом оціночної діяльності ПП "Зорі  України",
м. Київ, станом на 31.05.2006, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити   Висновок   про   вартість  майна  -
виробничо-складських приміщень цеху N 27  механо-промислового
корпусу (корпусу 3-а) групи приміщень N 17 (частина приміщення
N 3, приміщення NN 5-7) загальною площею 1490,77 кв.м,  що
знаходиться на  балансі  ДП  "Завод  "Арсенал" і орендується
ТОВ "Ольвія-С", за адресою: м.  Київ,  вул.  Московська,  8
(літера Б), яке підлягає приватизації шляхом викупу, виконаний
суб'єктом оціночної діяльності ПП "Зорі України", м. Київ, станом
на 31.05.2006 (додається).
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності В.Гайдука.
 
 Заступник Голови Фонду                 О.Потімков
 
 
                   Додаток
 
                   ПОГОДЖУЮ:
                   Заступник Голови Фонду
                   державного майна України
 
                   _______________ О.Ю.Потімков
                   30 червня 2006 р.
 
 
               ВИСНОВОК
            про вартість майна
 
 
   Суб'єкт оціночної діяльності - ПП "ЗОРІ УКРАЇНИ"(сертифікат
ФДМУ N 4189/05 від 22.09.2005 р.), що діяв на підставі Договору
N 220 від 19.05.2006 р. з Фондом державного майна України про
виконання незалежної оцінки виробничо-складських приміщень цеху
N 27 механо-промислового корпусу (корпусу 3-а) групи приміщень
N 17 (частини приміщень N 3, приміщень NN 5-7) загальною площею
1490,77 кв.м, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8
літ. "Б", з метою приватизації шляхом викупу.
 
   Оцінка виконана з використанням порівняльного та доходного
підходів, відповідно вимог Національного стандарту N 1 "Загальні
засади оцінки майна та майнових прав", затв. постановою КМУ N 1440
( 1440-2003-п ) від 10.09.2003 р.; Національного стандарту N 2
"Оцінка нерухомого майна", затв. постановою КМУ від 28 жовтня
2004 р. N 1442 ( 1442-2004-п ); Методики оцінки майна, затв.
постановою КМ України N 1891 ( 1891-2003-п ) від 10.12.2003 р.;
Порядку  оцінки  орендованого  нерухомого  майна, що містить
невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час
приватизації, затв.  наказом  ФДМУ  від 27.02.2004 р. N 377
( z0343-04 ).
 
   Дата проведення оцінки - 31 травня 2006 р.
 
   В результаті  проведених  розрахунків  Суб'єкт  оціночної
діяльності робить висновок про наступне:
 
   Ринкова вартість  об'єкта  оцінки, що містить невід'ємні
поліпшення  -  виробничо-складських  приміщень  цеху  N  27
механо-промислового корпусу (корпусу 3-а) групи приміщень N 17
(частини приміщень N 3, приміщень NN 5-7) загальною  площею
1490,77 кв.м, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8
літ. "Б", з метою приватизації  шляхом  викупу,  станом  на
31.05.2006 року становить:
   10103918 (десять  мільйонів  сто  три  тисячі  дев'ятсот
вісімнадцять) гривень або 2000776 (два мільйони сімсот сімдесят
шість) доларів США за курсом НБУ на дату оцінки (без врахування
ПДВ).
 
   Питома частка орендаря, що дорівнює вартості ідентифікованих
поліпшень, що здійснені за рахунок коштів орендаря, становить:
55,2% ринкової вартості об'єкта оцінки з поліпшеннями, що дорівнює
5581194,90 (п'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят одна тисяча сто
дев'яносто чотири гривні, 90 копійок) або 1105187 (один мільйон
сто п'ять тисяч сто вісімдесят сім) доларів США за курсом НБУ на
дату оцінки (без врахування ПДВ).
 
   Ринкова вартість орендованого нерухомого майна без поліпшень
(державна частка в об'єкті приватизації) у даному випадку дорівнює
різниці між ринковою вартістю орендованого майна з поліпшеннями на
дату оцінки та фактичною сумою поліпшень, що ідентифіковані,
оскільки фактична сума ідентифікованих поліпшень менша за суму
приросту ринкової вартості орендованого майна на дату оцінки
(згідно п. 3.7 Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що
містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під
час приватизації, затв. наказом ФДМУ від 27.02.2004 р. N 377
( z0343-04 ).
 
   Отже, питома  частка  держави  в  об'єкті  приватизації,
виробничо-складських  приміщень цеху N 27 механо-промислового
корпусу (корпусу 3-а) групи приміщень N 17 (частини приміщень N 3,
приміщень NN 5-7) загальною площею 1490,77 кв.м, розташованих за
адресою: м, Київ, вул. Московська, 8 літ. "Б", станом  на
31.05.2006 р. становить:
   4522724 (чотири мільйони п'ятсот двадцять дві тисячі сімсот
двадцять чотири) гривні без урахування ПДВ, що дорівнює 44,8%
ринкової вартості майна з поліпшеннями.
 
   ПДВ - 904544,80 (дев'ятсот чотири тисячі п'ятсот сорок чотири
гривні, 80 копійок).
 
   Вартість разом з ПДВ - 5427268,80 гривень (п'ять мільйонів
чотириста двадцять сім тисяч двісті шістдесят вісім гривень,
80 копійок).
 
 Оцінювач                         О.Різник
 
 Директор ПП "ЗОРІ УКРАЇНИ"                О.Різник