Язык сайта:
русский   украинский   English


Про результати ліцензування, акредитації та атестації

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.06.2006 N 2043-л
 
 
          Про результати ліцензування,
           акредитації та атестації
 
 
   На підставі Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), "Про вищу освіту"
( 2984-14 ), постанов Кабінету Міністрів України від 12.02.1996 р.
N 200 ( 200-96-п ) "Про ліцензування, атестацію та акредитацію
навчальних закладів", від 09.08.2001 р. N 978 ( 978-2001-п ) "Про
акредитацію вищих навчальних закладів та спеціальностей у вищих
навчальних закладах  та  вищих  професійних  училищах",  від
29.08.2003 р. N 1380 ( 1380-2003-п ) "Про ліцензування навчальних
закладів",  наказу  Міністерства освіти і науки України від
24.12.2003 р. N 847 ( z0071-04 ) та відповідно до рішення
Державної акредитаційної комісії від 22.06.2006 р., протокол N 61
Н А К А З У Ю:
 
   1. Видати ліцензії на надання освітніх послуг, сертифікати
про акредитацію та свідоцтва про атестацію навчальним закладам
згідно з додатком.
 
   2. За результатами перевірки діяльності вищих навчальних
закладів та їх структурних підрозділів:
 
   2.1. Анулювати  ліцензію  серії  АБ N 298831 Державного
університету інформаційно-комунікаційних технологій на підготовку
бакалаврів  з  напряму  0601  "Право" спеціальності 6.060100
"Правознавство" за порушення Ліцензійних умов надання освітніх
послуг у сфері вищої освіти ( z0075-04 ).
   2.1.1. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з
Державним  університетом інформаційно-комунікаційних технологій
(Кривуца В.Г.) вжити заходів щодо переводу студентів до навчальних
закладів м. Києва, які мають відповідні ліцензії з напряму 0601
"Право" спеціальності 6.060100 "Правознавство".
   2.1.2. Ректору       Державного      університету
інформаційно-комунікаційних   технологій   (Кривуца   В.Г.)
поінформувати  міністерство  до 01.09.06 про виконання цього
рішення.
   2.2. Анулювати ліцензію серії АБ N 626682 від 05.11.2003 р.
Вінницького  коледжу  менеджменту  (товариство  з  обмеженою
відповідальністю) з напряму 0501 "Економіка і підприємництво" за
освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" за денною та заочною
формами навчання за порушення Ліцензійних умов надання освітніх
послуг у сфері вищої освіти ( z0075-04 ).
   2.2.1. Директору Вінницького коледжу менеджменту (товариство
з обмеженою відповідальністю) спільно із департаментом вищої
освіти (Болюбаш Я.Я) та Асоціацією вищих навчальних закладів
недержавної форми власності вирішити питання щодо продовження
навчання студентів коледжу.
   2.2.2. Дати дозвіл вищим навчальним закладам регіону, які
мають  ліцензію  на  відповідні  спеціальності, прийняти для
продовження навчання студентів Вінницького коледжу менеджменту
(товариство з обмеженою відповідальністю).
   2.2.3. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації
(Шинкарук В.Д.) до 31.12.2006 р. провести перевірку дотримання
Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
( z0075-04  )  Вінницьким коледжем менеджменту (товариство з
обмеженою  відповідальністю)  щодо  підготовки  фахівців  за
спеціальностями:  5.050113  "Комерційна  діяльність", 6.020100
УДокументознавство та інформаційна діяльність".
 
   2.3. Анулювати ліцензію серії АА N 903925 Приватного вищого
навчального закладу "Міжнародний медичний коледж" на підготовку
молодших спеціалістів зі спеціальності 5.110201 "Фармація" за
порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої
освіти ( z0075-04 ).
   2.3.1. Акредитувати умовно підготовку молодших спеціалістів
зі спеціальностей: 5.110102  "Сестринська  справа",  5.110109
"Стоматологія ортопедична" з перевіркою через рік.
   2.3.2. Засновникам Приватного вищого навчального  закладу
"Міжнародний медичний коледж" до 30.09.2006 року:
   2.3.2.1. Привести кадрове, навчально-методичне, бібліотечне,
інформаційно-комп'ютерне забезпечення у відповідність до вимог
статті 30 Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) та
Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
( z0075-04 ), затверджених наказом МОН від 24.12.2003 N 847
( z0071-04 ).
   2.3.2.2. Привести матеріально-технічну базу  та  договори
оренди у відповідність до чинного законодавства.
   2.3.3. Керівнику Приватного  вищого  навчального  закладу
"Міжнародний  медичний  коледж"  до  01.10.06  поінформувати
міністерство про результати вжитих заходів щодо приведення стану
забезпечення коледжу у відповідність до Ліцензійних умов надання
освітніх послуг ( z0071-04 ).
   2.3.4. Дати дозвіл вищим навчальним закладам м. Києва, що
мають ліцензію на спеціальність 5.110201 "Фармація", прийняти для
продовження  навчання студентів Приватного вищого навчального
закладу "Міжнародний медичний коледж".
   2.3.5. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно із
Асоціацією вищих навчальних закладів недержавної форми власності
сприяти вирішенню питання щодо продовження навчання студентів
Приватного вищого навчального закладу  "Міжнародний  медичний
коледж".
 
   2.4. Анулювати ліцензію серії АБ N 298852 Дніпропетровського
національного університету залізничного транспорту імені академіка
В.Лазаряна  для  Львівського  факультету  на  підготовку  за
освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр"  з  напрямів  0501
"Економіка  і  підприємництво",  0502  "Менеджмент",  0922
"Електромеханіка", 1004 "Транспортні технології", 1005 "Залізниці
та залізнична техніка", як видану безпідставно, та за порушення
Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
( z0075-04 ).
   2.4.1. Ректору Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна (Пшинько О.М.):
   2.4.1.1. Вжити заходів щодо продовження навчання студентів
факультету за відповідними напрямами підготовки.
   2.4.1.2. Усунути у 3-х місячний термін виявлені порушення
Ліцензійних умов надання освітніх послуг ( z0071-04 ) з підготовки
бакалаврів.
   2.4.1.3. Поінформувати міністерство до 01.09.2006р. про вжиті
заходи щодо продовження навчання студентів та усунення порушень
Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
( z0075-04 ).
   2.4.2. Дати дозвіл вищим навчальним закладам регіону, що
мають ліцензію на  відповідні  спеціальності,  прийняти  для
продовження   навчання  студентів  Львівського  факультету
Дніпропетровського  національного  університету  залізничного
транспорту імені академіка В.Лазаряна.
   2.4.3. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації
(Шинкарук В.Д.) у квітні 2007 р. провести повторну перевірку
відокремленого  структурного  підрозділу  Дніпропетровського
національного університету залізничного транспорту імені академіка
В.Лазаряна у м. Львові щодо дотримання Ліцензійних умов надання
освітніх послуг у сфері вищої освіти ( z0075-04 ).
 
   2.5. Анулювати ліцензію cepії АБ N 298905 Одеської філії
Вищого навчального закладу ДВідкритий міжнародний університет
розвитку людини "Україна" з напряму 0502 "Менеджмент" 6.050200
"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" за денною та заочною
формами навчання за порушення Ліцензійних умов надання освітніх
послуг у сфері вищої освіти ( z0071-04 ).
   2.5.1. Ректору  Вищого  навчального  закладу  "Відкритий
міжнародний університет розвитку людини "Україна" (Таланчук П.М.):
   2.5.1.1. Вжити заходів щодо продовження навчання студентів
Одеської філії за відповідним напрямом (спеціальністю).
   2.5.1.2. Інформувати міністерство у 2-х місячний термін про
виконання цього рішення.
   2.5.2. Дати дозвіл вищим навчальним закладам регіону, що
мають ліцензію на даний напрям (спеціальність), прийняти для
навчання студентів Одеської філії Вищого навчального закладу
"Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна".
   2.5.3. Департаменту  вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) сприяти
вирішенню питання щодо продовження навчання студентів Одеської
філії  Вищого  навчального  закладу  "Відкритий  міжнародний
університет розвитку людини "Україна".
 
   2.6. Анулювати ліцензію серії АБ  N  175089  Київського
університету права НАН України для Навчально-консультативного
пункту у м. Рівне на підготовку спеціалістів зі спеціальності
7.060101 "Правознавство" за заочною формою навчання за порушення
Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
( z0075-04  ),  зменшивши ліцензійний обсяг університету, та
припинити освітню діяльність цього структурного підрозділу.
   2.6.1. Ректору Київського університету права НАН України
інформувати міністерство до 01.09.06 про виконання рішення.
 
   2.7. Анулювати ліцензію серії  АБ N 175649  Українського
державного  університету економіки і фінансів для Кримського
факультету у місті Сімферополі з напряму 0501 "Економіка і
підприємництво"    спеціальності    5.050104    "Фінанси"
освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за заочною
формою навчання за порушення Ліцензійних умов надання освітніх
послуг у сфері вищої освіти ( z0075-04 ).
   2.7.1. Ректору Українського державного університету економіки
і фінансів (Лондар С.Л.):
   2.7.1.1. Вжити заходів щодо переведення студентів до базового
навчального закладу для продовження навчання за  відповідною
спеціальністю.
   2.7.1.2. Надати у 2-х місячний термін інформацію міністерству
про виконання цього рішення.
   2.7.2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки
Крим, департаменту вищої освіти МОН України спільно з Українським
державним університетом економіки і фінансів вжити заходів щодо
продовження навчання студентів Кримського факультету.
   2.7.3. Дати дозвіл вищим навчальним закладам регіону, що
мають  ліцензію  на  відповідну  спеціальність, прийняти для
продовження навчання студентів Кримського факультету Українського
державного університету економіки і фінансів.
 
   2.8. Анулювати ліцензію серії АБ N 048365 Національного
університету державної податкової служби України для Кримської
філії  заочної  форми навчання з напряму 0501 "Економіка і
підприємництво" спеціальності  6.050100,  7.050104  "Фінанси",
7.050106  "Облік і аудит", 7.050107 "Економіка підприємства"
освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" і "спеціаліст"  за
порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої
освіти ( z0071-04 ).
   2.8.1. Ректору   Національного  університету  державної
податкової служби України (Загорський В.С.):
   2.8.1.1. Вжити заходів щодо переведення студентів до базового
навчального закладу для продовження навчання за відповідними
спеціальностями.
   2.8.1.2. Надати у 2-х місячний термін інформацію міністерству
про виконання цього рішення.
   2.8.2. Міністерству освіти і науки Автономної республіки
Крим,  департаменту  вищої  освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з
Національним університетом державної податкової служби України
вжити заходів щодо продовження навчання студентів Кримської філії
за відповідними спеціальностями.
   2.8.3. Дати дозвіл вищим навчальним закладам регіону, що
мають ліцензію на  відповідні  спеціальності,  прийняти  для
продовження навчання студентів Кримської філії заочної форми
навчання Національного університету державної податкової служби
України.
 
   2.9. Припинити     освітню     діяльність     у
Навчально-консультаційному     пункті     (м.Кіровоград)
Навчально-наукового  інституту  підготовки  кадрів громадської
безпеки  та  психологічної  служби  Київського  національного
університету внутрішніх справ за порушення порядку створення
відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів та
надання освітніх послуг у навчально-консультаційних пунктах.
   2.9.1. Ректору  Київського  національного  університету
внутрішніх справ (Моісеєву Є.М.):
   2.9.1.1. Вжити заходів щодо переведення  студентів,  які
навчаються у Навчально-консультаційному пункті (м. Кіровоград) до
базового навчального закладу  за  відповідними  напрямами  і
спеціальностями.
   2.9.1.2. Розробити заходи та усунути виявлені  порушення
Ліцензійних  умов  надання  освітніх послуг ( z0071-04 ) у
Навчально-науковому інституті  підготовки  кадрів  громадської
безпеки  та  психологічної  служби  Київського  національного
університету внутрішніх справ.
   2.9.1.3. Поінформувати міністерство до 01.09.2006 року про
виконання цього рішення.
   2.9.2. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації
(Шинкарук В.Д) підготувати звернення до Міністерства внутрішніх
справ України із поданням щодо скасування неправомірно виданого
наказу Київського інституту внутрішніх справ N 243 про створення
Навчально-консультаційного пункту у м. Кіровоград та про прийняття
рішення про його ліквідацію.
 
   2.10. Анулювати ліцензію серії  АБ N 175893  Української
академії  дизайну  (товариство з обмеженою відповідальністю),
м.Львів з напряму 0202 "Мистецтво" спеціальності 7.020210 "Дизайн"
освітньо-кваліфікаційного  рівня  "спеціаліст"  за  порушення
Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
( z0075-04 ) та виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих навчальним закладом для отримання ліцензії.
   2.10.1. Ректору Української академії дизайну (Марчак В.Ф.):
   2.10.1.1. Усунути у 3-х місячний термін виявлені порушення
Ліцензійних умов надання освітніх послуг ( z0071-04 ) з підготовки
бакалаврів за напрямом 0202 "Мистецтво".
   2.10.1.2. До 01.10.2006р інформувати міністерство про вжиті
заходи щодо усунення порушень Ліцензійних умов надання освітніх
послуг у сфері вищої освіти ( z0075-04 ).
   2.10.2. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації
(Шинкарук В.Д.) у травні 2007р. провести повторну перевірку
Української  академії  дизайну  (товариство  з  обмеженою
відповідальністю)  щодо  дотримання  Ліцензійних умов надання
освітніх послуг у сфері вищої освіти ( z0075-04 ).
 
   2.11. Припинити освітню діяльність відокремлених структурних
підрозділів вищих навчальних закладів Російської Федерації, які
діють без дозволу Міністерства освіти і науки України:
   - Дочірнє  підприємство  "Недержавного освітнього закладу
"Сучасна гуманітарна академія" (м. Москва) в м. Сімферополі;
   - Представництво некомерційної недержавної освітньої установи
"Міжнародний гуманітарний  інститут  ім.  Є.П.Романової"  в
м. Феодосії;
   - Дочірнє підприємство "Сучасний  гуманітарний  інститут"
(м. Москва) в м. Керчі.
 
   2.12. Припинити освітню діяльність у Південноукраїнському
інституті Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут" (м. Сімферополь), як в такому, що діє без
ліцензії.
 
   2.13. Анулювати ліцензії вищих навчальних  закладів  для
відокремлених  структурних  підрозділів,  відповідно зменшивши
загальний ліцензований обсяг ВНЗ:
   Української академії друкарства (м. Львів) для Інституту
інформаційно-поліграфічних  технологій  (м.  Сімферополь)  за
спеціальністю 6.050100 "Економіка підприємства";
   Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського
"Харківський авіаційний інститут" для навчально-консультаційних
пунктів у м. Керчі;
   Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет
розвитку людини "Україна" (м. Київ) для Сімферопольської філії;
   Київського університету  права Національної академії наук
України для Науково-освітнього центру в м. Сімферополі.
 
   2.14. Припинити  освітню  діяльність  у  відокремлених
структурних підрозділах за напрямом (спеціальностями), які не були
внесені до ліцензій навчальних закладів:
   - Сімферопольському   навчально-консультативному   пункті
Київського  університету  туризму,  економіки  і  права  за
спеціальностями 6.050100, 7.050106 "Облік та аудит", 7.050201
"Менеджмент організацій";
   - Лівадійському   відділенні   Кримського   факультету
Східноукраїнського національного університету  імені  В.  Даля
(м. Луганськ), м. Ялта, смт. Лівадія за спеціальністю 7.050102
"Економічна кібернетика";
   - Кримському інституті інформаційно-поліграфічних технологій
Української академії друкарства (м. Сімферополь) за напрямом і
спеціальністю 6.050100, 7.050106 "Облік і аудит";
   - Кримському інституті Міжрегіональної академії управління
персоналом  -  перепідготовку  за  спеціальністю  7.060101
"Правознавство".
 
   2.15. Усунути виявлені порушення та недоліки Ліцензійних умов
надання освітніх послуг ( z0071-04 ) в частині організаційного,
навчально-методичного,  матеріально-технічного  та  кадрового
забезпечення у трьохмісячний термін вищим навчальним закладам та
відокремленим структурним підрозділам:
   - Сімферопольському економіко-гуманітарному інституту;
   - Кримському інституту інформаційно-поліграфічних технологій
Української академії друкарства (м. Сімферополь);
   - Кримському навчально-консультаційному центру в м. Джанкої
та в м. Ялті (смт. Гурзуф) Національного університету водного
господарства і природокористування (м. Рівне);
   - Кримському інституту Міжрегіональної академії управління
персоналом (м. Сімферополь);
   - Феодосійському   відділенню   Кримського   факультету
Східноукраїнського національного  університету  імені  В.Даля
(м. Луганськ);
   - Євпаторійському коледжу Міжрегіональної академії управління
персоналом;
   - Алуштинському навчально-консультативному центру Донецького
державного університету;
   - Лівадійському   відділенню   Кримського   факультету
Східноукраїнського національного  університету  імені  В.Даля
(м. Луганськ), смт. Лівадія;
   - Алуштинському    навчально-консультаційному    пункту
Національного аерокосмічного університету ім.  М.Є.Жуковського
"Харківський авіаційний інститут";
   - Феодосійському   навчально-консультаційному    пункту
Національного аерокосмічного  університету  ім. М.Є.Жуковського
"Харківський авіаційний інститут";
   - Кримському     навчально-консультативному    центру
Тернопільського державного економічного університету, м. Ялта,
смт. Форос;
   - Сімферопольському центру  дистанційно-заочного  навчання
Східноєвропейського університету   економіки  і  менеджменту
(м. Черкаси);
   - Центру  підготовки  та  удосконалення  кваліфікації
управлінських кадрів Національної академії державного управління
при Президентові України;
   - Алуштинському навчально-консультаційному центру Луганського
національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.
 
   2.16. Керівникам вищих навчальних закладів, зазначених у
підпунктах 2.11.-2.15. пункту  2  цього  наказу  інформувати
міністерство до 01.10.06 про результати вжитих заходів.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Степка М.Ф.
 
 Міністр                      С.М.Ніколаєнко