Язык сайта:
русский   украинский   English


Про затвердження національних стандартів, змін до національних стандартів, скасування нормативних документів та внесення змін до наказу Держспоживстандарту України від 28.12.2005 N 379

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
      ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
 
              Н А К А З
 
            29.06.2006 N 177
 
 
      Про затвердження національних стандартів,
      змін до національних стандартів, скасування
       нормативних документів та внесення змін
       до наказу Держспоживстандарту України
            від 28.12.2005 N 379
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про стандартизацію" від
17 травня 2001 р. N 2408-III ( 2408-14 ) і на виконання Плану
державної стандартизації на 2005 рік Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  національні  стандарти України з наданням
чинності:
   а) з 1 січня 2007 р.:
 
 ДСТУ 4611:2006  Магістральні трубопроводи. Терміни та
         визначення основних понять
         - Вперше
 
 ДСТУ 4612:2006  Магістральні трубопроводи. Захист
         протикорозійний. Терміни та визначення понять
         - Вперше
 
   б) з 1 квітня 2007 р.:
 
 ДСТУ 4613:2006  Препарати біологічні для ветеринарної медицини.
         Метод визначення контамінації мікоплазмами
         - Вперше
 
 ДСТУ 2273:2006  Протипожежна техніка. Терміни та визначення
         основних понять
         - На заміну ДСТУ 2273-93
 
   в) з 1 липня 2007 р.:
 
 ДСТУ 4614:2006  Препарати ветеринарні імунобіологічні.
         Маркування
         - Вперше
 
 ДСТУ 4615:2006  Магістральні трубопроводи. Деталі сталеві
         приварні на PN до 10 МПа. Загальні технічні
         умови
         - Вперше
 
 ДСТУ 4616:2006  Магістральні трубопроводи. Деталі сталеві
         приварні на PN до 10 МПа. Типи, основні
         параметри та розміри
         - Вперше
 
 ДСТУ 4617:2006  Морська гідрографія. Умовні позначення і
         скорочення
         - Вперше
 
 ДСТУ 4618:2006  Східні солодощі борошняні. Загальні технічні
         умови
         - Вперше
 
 ДСТУ 4619:2006  Вироби кондитерські. Правила приймання, методи
         відбору та підготовки проб
         - Вперше (зі скасуванням ГОСТ 5904-82)
 
 ДСТУ 4620:2006  Вафлі листові та фігурні (напівфабрикат).
         Загальні технічні умови
         - Вперше
 
 ДСТУ 4621:2006  Кислота молочна харчова. Загальні технічні
         умови
         - Вперше (зі скасуванням ГОСТ 490-79)
 
 ДСТУ 4622:2006  Насіння цикорію коренеплідного. Посівні якості.
         Технічні умови
         - На заміну ДСТУ 2240-93 (в частині цикорію)
 
 ДСТУ 4623:2006  Цукор білий. Технічні умови
         - Вперше (зі скасуванням ДСТУ 2213-93
         (ГОСТ 22-94), ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94)
 
 ДСТУ 4624:2006  Цукор. Методи визначення органолептичних
         показників
         - Вперше (зі скасуванням ГОСТ 12576-89)
 
 ДСТУ 4625:2006  Цукор білий кристалічний. Метод визначення
         показника розподілу кристалів
         - Вперше
 
 ДСТУ 4626:2006  Цукор кристалічний. Метод визначення
         зовнішнього вигляду з використанням еталонних
         зразків
         - Вперше
 
 ДСТУ 4627:2006  Цукор пресований. Метод визначення дріб'язку
         - Вперше (зі скасуванням ГОСТ 12578-67)
 
 ДСТУ 4628:2006  Цукор пресований. Метод визначення міцності
         - Вперше (зі скасуванням ГОСТ 12577-67)
 
 ДСТУ 4629:2006  Продукція цукрового виробництва. Метод
         визначення сапоніну
         - Вперше
 
 ДСТУ 4630:2006  Продукція цукрового виробництва. Метод
         визначення рафінози
         - Вперше
 
 ДСТУ 4631:2006  Меляса із тростинного цукру-сирцю. Технічні
         умови
         - Вперше
 
   г) з 1 жовтня 2007 р.:
 
 ДСТУ 4632:2006  Нафта. Збирання та підготовляння. Терміни та
         визначення понять
         - Вперше
 
   2. Затвердити зміни до національних стандартів з наданням
чинності:
   а) з 1 вересня 2006 р.:
 
 зміна N 1 ДСТУ  Радіостанції з кутовою модуляцією суходільної
 4184:2003    рухомої служби. Класифікація. Загальні технічні
         вимоги. Методи вимірювання
 
   б) з 1 квітня 2007 р.:
 
 зміна N 1    Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки
 ДСТУ 3855-99   матеріалів та конструкцій. Терміни та
         визначення
 
   У зв'язку з великим обсягом зміни N 1 до ДСТУ 3855-99
перевидати зазначений нормативний документ з урахуванням цієї
зміни.
 
   3. Скасувати в Україні чинність нормативних документів:
   а) з 1 квітня 2007 р.:
 
 ДСТУ 2273-93   Система стандартів безпеки праці. Пожежна
         техніка. Терміни та визначення
 
   б) з 1 липня 2007 р.:
 
 ГОСТ 5904-82   Изделия кондитерские. Правила приемки, методы
         отбора и подготовки проб
 
 ГОСТ 490-79   Кислота молочная пищевая. Технические условия
 
 ДСТУ 2240-93   Насіння сільськогосподарських культур. Сортові
         та посівні якості. Технічні умови (в частині
         цикорію)
 
 ДСТУ 2213-93   Цукор-рафінад. Технічні умови
 (ГОСТ 22-94)
 
 ДСТУ 2316-93   Цукор-пісок. Технічні умови
 (ГОСТ 21-94)
 
 ГОСТ 12576-89  Сахар. Методы определения внешнего вида,
         запаха, вкуса и чистоты раствора
 
 ГОСТ 12578-67  Сахар-рафинад. Метод определения мелочи
         (осколков, кристаллов и пудры)
 
 ГОСТ 12577-67  Сахар-рафинад. Методы определения крепости и
         продолжительности растворения в воде
 
   4. Скасувати в Україні чинність нормативних документів для
продукції, що постачається на експорт, з 1 липня 2009 р.:
 
 ДСТУ 2213-93   Цукор-рафінад. Технічні умови
 (ГОСТ 22-94)
 
 ДСТУ 2316-93   Цукор-пісок. Технічні умови
 (ГОСТ 21-94)
 
 ГОСТ 12576-89  Сахар. Методы определения внешнего вида,
         запаха, вкуса и чистоты раствора
 
 ГОСТ 12577-67  Сахар-рафинад. Методы определения крепости и
         продолжительности растворения в воде
 
   5. Внести зміну до наказу Держспоживстандарту України від
28 грудня 2005 року N 379 ( v0379609-05 ), а саме: замінити назву
ДСТУ 4496:2005 "Залізничний транспорт. Безпечність руху поїздів.
Терміни та визначення  понять"  на  "Залізничний  транспорт.
Безпечність руху залізничного транспорту. Терміни та визначення
понять".
 
   6. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Філіпчук Г.Г.)  забезпечити  опублікування  інформації  щодо
затвердження національних стандартів України, змін до національних
стандартів та скасування нормативних документів у  черговому
виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови С.Т.Черепкова.
 
 Голова                        О.Висоцький