Язык сайта:
русский   украинский   English


Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.06.2006 N 292
 
 
      Про затвердження форм державних статистичних
       спостережень зі статистики роздрібної
       торгівлі та ресторанного господарства
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
                    комітету статистики 
     N 560 ( v0560202-06 ) від 28.11.2006 }
 
   Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), враховуючи положення статей 80, 81
Цивільного кодексу України ( 435-15 ) та з метою подальшого
удосконалення державних статистичних спостережень зі статистики
роздрібної торгівлі та ресторанного господарства та отримання
повної, всебічної  та  об'єктивної  статистичної  інформації,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі
статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, що
додаються, та ввести їх у дію:
 
   1.1. Річні - зі звіту за 2006 рік:
   1.1.1. N 7-торг "Звіт про наявність торгової мережі та мережі
ресторанного господарства" ( ve292202-06 ).
   1.1.2. N 12-торг "Про наявність і використання торгової
мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на
них" ( vc292202-06 ).
 
   1.2. Періодичні - зі звіту за січень 2007 року:
   1.2.1. N 1-торг  "Звіт  про  товарооборот",  місячна
( vb292202-06 ). 
   1.2.2. N  1-торг  (нафтопродукти)  "Про  продаж  світлих
нафтопродуктів", місячна ( vi292202-06 ).
   1.2.3. N 3-торг "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій
мережі та мережі ресторанного господарства", квартальна, річна
( va292202-06 ).
 
   1.3. Вибіркового обстеження продажу сільгосппродуктів  на
міських ринках - зі звіту за січень 2007 року:
   1.3.1. N А "Бланк обліку продажу сільгосппродуктів і худоби
на міських ринках", місячна ( vn292202-06 ) та N 4 "Блокнот
реєстратора цін на міському ринку", місячна ( vl292202-06 ).
   1.3.2. N 3 "Блокнот обліку розмірів продажу сільгосппродуктів
на міському ринку", місячна ( vm292202-06 ) та N 2 "Бланк
щомісячної  реєстрації  цін  на  міському ринку", місячна
( vd292202-06 ).
 
   2. Поширити  форми  державних  статистичних спостережень,
затверджені:
 
   2.1. Пунктом 1 цього наказу на всіх юридичних осіб, їхні
відокремлені  підрозділи,  які  займаються  відповідним видом
діяльності, незалежно від форм власності та організаційно-правових
форм господарювання.
 
   2.2. Підпунктом 1.1 пункту 1 цього наказу форму N 12-торг на
суб'єктів господарювання, які мають ринки;
 
   2.3. Підпунктом 1.2 пункту 1 цього наказу форму N 1-торг
(нафтопродукти)  на  суб'єктів господарювання, які здійснюють
діяльність з роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами через
автозаправні станції.
 
   3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.):
 
   3.1. Визначити      тираж      та     передати
адміністративно-господарському департаменту  (Царський   В.І.)
оригінали  бланків  форм державних статистичних спостережень,
затверджених пунктом 1 цього наказу, для їх виготовлення.
 
   3.2. Здійснювати методологічне керівництво  збиранням  та
розробкою даних державних статистичних спостережень за формами,
затвердженими пунктом 1 цього наказу.
 
   4. Адміністративно-господарському        департаменту
(Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням
та доставкою бланків на адресу головних управлінь статистики в
Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління
статистики у м. Севастополі.
 
   5. Департаменту фінансового забезпечення,  бухгалтерського
обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування робіт
із виготовлення та доставки бланків форм, затверджених пунктом
1 цього наказу.
 
  6. Головному  міжрегіональному  управлінню  статистики  у
м. Києві (Сидоренко М.М.) здійснювати збирання та розробку даних
за  формами державних статистичних спостережень, затверджених
пунктом 1 цього наказу.
 
   7. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній
Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у
м. Севастополі забезпечити в установленому порядку  збирання,
розробку  та  подання  Головному  міжрегіональному управлінню
статистики у м. Києві звітів у встановлені терміни.
 
   8. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від
02.08.2005 N 227 ( v0227202-05 ) "Про затвердження форм державних
статистичних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі та
ресторанного господарства" в частині затвердження форм державних
статистичних спостережень:
   підпункт 1.1 пункту 1:
   N 7-торг "Звіт про наявність торгової мережі та мережі
ресторанного господарства",  річна  (  va227202-05  )  -  з
17 січня 2007 року;
   N 12-торг "Про наявність і використання торгової мережі на
ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них",
річна ( vb227202-05 ) - з 8 лютого 2007 року;
   підпункт 1.2 пункту 1:
   N 1-торг "Звіт про товарооборот", місячна ( vc227202-05 ) - з
3 січня 2007 року;
   N 1-торг (нафтопродукти) "Про продаж світлих нафтопродуктів",
місячна ( vd227202-05 ) - з 3 січня 2007 року;
   N 3-торг "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі
та мережі  ресторанного  господарства",  квартальна,  річна
( v227a202-05 ) - з 26 січня 2007 року;
   підпункт 1.3 пункту 1:
   N А "Бланк обліку продажу сільгосппродуктів і худоби на
міських ринках", місячна ( ve227202-05 ) - з 1 січня 2007 року;
   N 3 "Блокнот обліку розмірів продажу сільгосппродуктів на
міському ринку", місячна ( vf227202-05 ) - з 1 січня 2007 року.
{ Пункт 8 в редакції Наказу Державного комітету статистики N 560
( v0560202-06 ) від 28.11.2006 }
 
   9. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Голови Головка В.А.
 
 Голова                       О.Г.Осауленко