Язык сайта:
русский   украинский   English


Про затвердження форм державних статистичних спостережень з праці

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.06.2006 N 291
 
 
         Про затвердження форм державних
        статистичних спостережень з праці
 
 
   Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), враховуючи положення статей 80, 81
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), та з метою подальшого
удосконалення державних статистичних спостережень з праці та
отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форми державних статистичних спостережень з
праці (додаються) (не наводяться) та ввести їх в дію, починаючи зі
звіту за 2006 рік:
 
   1.1. N 6-ПВ (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній
якісний склад та професійне навчання за 200_ рік" ( vb291202-06 );
 
   1.2. N 1-РС (річна - одноразова) "Звіт про витрати на
утримання робочої сили за 200_ рік" ( va291202-06 ).
 
   2. Установити, що юридичні особи всіх форм власності та
організаційно-правових форм господарювання та їх відокремлені
підрозділи зобов'язані подавати достовірну статистичну інформацію
за  формами державних статистичних спостережень, затверджених
пунктом 1 цього наказу.
 
   3. Департаменту статистики праці (Григорович Н.В.):
 
   3.1. Передати  адміністративно-господарському  департаменту
оригінали  бланків  форм державних статистичних спостережень,
затверджених пунктом 1 цього наказу, для виготовлення.
 
   3.2. Здійснювати  методологічне  керівництво  збором  та
розробкою державних статистичних спостережень за вищезазначеними
формами.
 
   4. Адміністративно-господарському        департаменту
(Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням
та доставкою бланків форм державних статистичних спостережень,
затверджених пунктом 1 цього наказу, на адресу головних управлінь
статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та
Управління статистики у м. Севастополі.
 
   5. Департаменту  фінансового забезпечення, бухгалтерського
обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування робіт з
виготовлення та доставки бланків форм державних статистичних
спостережень, затверджених пунктом 1 цього наказу.
 
   6. Головному  міжрегіональному  управлінню  статистики  у
м. Києві (Сидоренко М.М.) здійснювати розробку та зведення даних
затверджених форм державних статистичних спостережень, одержаних
від головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим,
областях, у м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі у
терміни, визначені Планом державних статистичних спостережень.
 
   7. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній
Республіці Крим, областях, у м. Києві та Управління статистики у
м. Севастополі забезпечити в установленому порядку збір, розробку
і подання Головному міжрегіональному управлінню статистики  у
м. Києві  звітів  у  терміни, що визначені Планом державних
статистичних спостережень.
 
   8. Визнати такими, що з 1 січня 2007 року втрачають чинність:
 
   8.1. Наказ Держкомстату України від  28.09.2001  N  398
( v0398202-01 ) "Про затвердження форм державної статистичної
звітності з праці".
 
   8.2. Наказ Держкомстату України від  19.09.2005  N  275
( v0275202-05 ) "Про затвердження форми державного статистичного
спостереження з праці".
 
   9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Власенко Н.С.
 
 Голова                       О.Г.Осауленко