Язык сайта:
русский   украинский   English


Про перелік об'єктів, що підлягають приватизації

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.06.2006 N 1027
 
 
           Про перелік об'єктів,
          що підлягають приватизації
 
  { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного
                             майна
   N 1441 ( v1441224-06 ) від 21.09.2006
   N 1885 ( v1885224-06 ) від 15.12.2006 }
 
 
   Відповідно до   Державної  програми  приватизації  на
2000-2002 роки, затвердженої Законом  України  "Про  Державну
програму приватизації" ( 1723-14 ), та ст. 7 Закону України "Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"
( 2171-12 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Включити  до  переліків  об'єктів державної власності
групи А, що підлягають приватизації, об'єкти згідно з додатками
(додаються).
 
   2. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ, зазначеним у
додатках до цього наказу:
   повідомити органи,  уповноважені  управляти  об'єктами та
адміністрації підприємств про включення об'єктів до переліків
об'єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації,
згідно з додатками у 15-денний строк з дня одержання цього наказу;
   здійснити приватизацію об'єктів, вказаних у додатках, згідно
з чинним законодавством України про приватизацію.
 
   3. Відповідальність  за  виконання  наказу  покласти  на
начальників відповідних регіональних відділень ФДМУ.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту продажу цілісних майнових комплексів В.Вижола.
 
 Заступник Голови Фонду                Д.Парфененко
 
 
                   Додаток N 1
                   до наказу ФДМУ
                   30.06.2006 N 1027
 
 
               ПЕРЕЛІК
       об'єктів державної власності групи А,
       що підлягають приватизації шляхом викупу
 
 
------------------------------------------------------------------
|  N  |  Назва об'єкта   |Адреса об'єкта |   Орган   |
|     |           |        | управління  |
|     |           |        | балансоутриму-|
|     |           |        |   вача   |
|---------+----------------------+---------------+---------------|
|  1  |     2      |    3    |    4    |
|----------------------------------------------------------------|
|            Вінницька область            |
|----------------------------------------------------------------|
|  1  |Частина        |Тиврівський  |Державний   |
|     |адміністративної   |р-н,      |комітет    |
|     |будівлі контори    |м. Гнівань,  |природних   |
|     |загальною площею   |вул.      |ресурсів    |
|     |301,6 кв.м, що    |Побузька, 70-в |України    |
|     |знаходиться на балансі|        |        |
|     |Побузької       |        |        |
|     |геологорозвідувальної |        |        |
|     |експедиції Північного |        |        |
|     |державного      |        |        |
|     |регіонального     |        |        |
|     |геологічного     |        |        |
|     |підприємства     |        |        |
|     |(Північгеологія) і  |        |        |
|     |орендується суб'єктом |        |        |
|     |підприємницької    |        |        |
|     |діяльності - фізичною |        |        |
|     |особою Кирпань Т.А.  |        |        |
|---------+----------------------+---------------+---------------|
|  2  |Частина        |Тиврівський  |Державний   |
|     |адміністративної   |р-н,      |комітет    |
|     |будівлі контори    |м. Гнівань,  |природних   |
|     |загальною площею   |вул.      |ресурсів    |
|     |83,0 кв.м, що     |Побузька, 70-в |України    |
|     |знаходиться на балансі|        |        |
|     |Побузької       |        |        |
|     |геологорозвідувальної |        |        |
|     |експедиції Північного |        |        |
|     |державного      |        |        |
|     |регіонального     |        |        |
|     |геологічного     |        |        |
|     |підприємства     |        |        |
|     |(Північгеологія) і  |        |        |
|     |орендується суб'єктом |        |        |
|     |підприємницької    |        |        |
|     |діяльності - фізичною |        |        |
|     |особою Юрчишиною І.А. |        |        |
|----------------------------------------------------------------|
|           Житомирська область            |
|----------------------------------------------------------------|
|  3  |Група інвентарних   |м. Новоград-  |        |
|     |об'єктів: будівля   |Волинський,  |        |
|     |їдальні площею    |вул.      |        |
|     |288,2 кв.м та будівля |Вокзальна, 13 |        |
|     |складу площею     |        |        |
|     |66,3 кв.м, що     |        |        |
|     |знаходиться на балансі|        |        |
|     |та орендується    |        |        |
|     |приватним підприємцем |        |        |
|     |Ващенко О.М.     |        |        |
|----------------------------------------------------------------|
|            Рівненська область            |
|----------------------------------------------------------------|
|  4  |Нежитлові приміщення |м. Рівне, вул. |        |
|     |першого поверху    |Коцюбинського, |        |
|     |гуртожитку загальною |6       |        |
|     |площею 56,4 кв.м, що |        |        |
|     |знаходяться на балансі|        |        |
|     |ВАТ "Рівненський завод|        |        |
|     |високовольтної    |        |        |
|     |апаратури" і     |        |        |
|     |орендуються суб'єктом |        |        |
|     |підприємницької    |        |        |
|     |діяльності - фізичною |        |        |
|     |особою Степаненко І.Л.|        |        |
|----------------------------------------------------------------|
|            Херсонська область            |
|----------------------------------------------------------------|
|  5  |Вбудовані нежитлові  |м. Херсон,   |        |
|     |приміщення першого  |проспект    |        |
|     |поверху житлового   |Текстильників, |        |
|     |будинку загальною   |2       |        |
|     |площею 131,0 кв.м, що |        |        |
|     |знаходяться на балансі|        |        |
|     |ВАТ "Херсонський   |        |        |
|     |бавовняний комбінат" і|        |        |
|     |орендуються      |        |        |
|     |ПП "Основа"      |        |        |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту                   В.Вижол
 
 
                   Додаток N 2
                   до наказу ФДМУ
                   30.06.2006 N 1027
 
 
               ПЕРЕЛІК
       об'єктів державної власності групи А,
        що підлягають приватизації шляхом
            продажу на аукціоні
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |   Назва об'єкта   | Адреса об'єкта |Орган управління |
|  |            |         |балансоутримувача|
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 1 |      2      |    3    |    4    |
|----------------------------------------------------------------|
|            Вінницька область            |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 
|----------------------------------------------------------------|
|            Донецька область            |
|----------------------------------------------------------------|
| 2 |Нежитлове вбудоване  |м. Дебальцеве,  |Міністерство   |
|  |приміщення кулінарії  |смт Миронівський,|палива та    |
|  |площею 330,5 кв.м та  |вул. Леніна, 20 |енергетики    |
|  |обладнання кулінарії у |         |України     |
|  |кількості 16 од., що  |         |         |
|  |знаходяться на балансі |         |         |
|  |Дебальцівського    |         |         |
|  |управління по     |         |         |
|  |газопостачанню та   |         |         |
|  |газифікації - філії  |         |         |
|  |Відкритого акціонерного|         |         |
|  |товариства по     |         |         |
|  |газопостачанню та   |         |         |
|  |газифікації      |         |         |
|  |"Донецькоблгаз"    |         |         |
|----------------------------------------------------------------|
|            Запорізька область            |
|----------------------------------------------------------------|
| 3 |Вагони-будиночки    |Бердянський р-н, |         |
|  |(2 од.), що знаходяться|с. Дмитрівка   |         |
|  |на балансі ВАТ     |         |         |
|  |"Куйбишевське РП МТЗ" |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 4 |Пересувний вагончик  |м. Пологи,    |         |
|  |(бджільництво), що   |вул. Кар'єрна, 28|         |
|  |знаходиться на балансі |         |         |
|  |ЗАТ "Мінерал"     |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 5 |Склад, інв. N 927,   |м. Запоріжжя,  |         |
|  |літера Е1, загальною  |вул. Кияшка, 16-а|         |
|  |площею 726,2 кв.м, що |         |         |
|  |знаходиться на балансі |         |         |
|  |ЗАТ "Запоріжкран"   |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 6 |Маслобойка із     |м. Запоріжжя,  |         |
|  |прибудованим      |вул. Кияшка, 16-а|         |
|  |приміщенням кіоску,  |         |         |
|  |інв. N 1073 літера Е4, |         |         |
|  |загальною площею    |         |         |
|  |230,0 кв.м, що     |         |         |
|  |знаходиться на балансі |         |         |
|  |ЗАТ "Запоріжкран"   |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 7 |Будівля складу магази- |м. Запоріжжя,  |         |
|  |ну, інв. N 1075, літера|вул. Кияшка, 16-а|         |
|  |Е5, загальною площею  |         |         |
|  |88,1 кв.м, що знаходи- |         |         |
|  |ться на балансі ЗАТ  |         |         |
|  |"Запоріжкран"     |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 8 |Майстерня технічного  |м. Запоріжжя,  |         |
|  |обслуговування     |вул. Космічна,  |         |
|  |автомобілів      |121       |         |
|  |МТО-АТ-ЗИЛ-131, держ. |         |         |
|  |N 19-39 ЗПР, що    |         |         |
|  |знаходиться на балансі |         |         |
|  |ВАТ "Автотранспортне  |         |         |
|  |підприємство N 12354" |         |         |
|----------------------------------------------------------------|
|           Кіровоградська область           |
|----------------------------------------------------------------|
| 9 |Будівля гаражу, літ. Г,|м. Олександрія, |Державна     |
|  |загальною площею    |вул. Діброви, 38 |податкова    |
|  |21,8 кв.м, що     |         |адміністрація  |
|  |знаходиться на балансі |         |України     |
|  |Олександрійської    |         |         |
|  |об'єднаної державної  |         |         |
|  |податкової інспекції  |         |         |
|----------------------------------------------------------------|
|            Харківська область            |
|----------------------------------------------------------------|
| 10 |Автомобіль ЗІЛ- 131Н  |м. Харків,    |         |
|  |ПАРМ-1М1 держ. N 29-27 |вул. Морозова, 18|         |
|  |ХАЧ, що знаходиться на |         |         |
|  |балансі        |         |         |
|  |ВАТ "Автотранспортне  |         |         |
|  |підприємство 16354"  |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 11 |Автомобіль ЗІЛ-131Н  |м. Харків,    |         |
|  |ПАРМ-1М1, бортовий,  |вул. Морозова, 18|         |
|  |держ. N 29-26 ХАЧ, що |         |         |
|  |знаходиться на балансі |         |         |
|  |ВАТ "Автотранспортне  |         |         |
|  |підприємство 16354"  |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 12 |Автомобіль ЗІЛ- 131Н  |м. Харків,    |         |
|  |ПАРМ-1М1, держ. N 29-25|вул. Морозова, 18|         |
|  |ХАЧ, що знаходиться на |         |         |
|  |балансі        |         |         |
|  |ВАТ "Автотранспортне  |         |         |
|  |підприємство 16354"  |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 13 |Автомобіль ЗІЛ-131   |м. Харків,    |         |
|  |МТО-АТ, держ. N 92-83 |вул. Морозова, 18|         |
|  |ХАФ, що знаходиться на |         |         |
|  |балансі        |         |         |
|  |ВАТ "Автотранспортне  |         |         |
|  |підприємство 16354"  |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 14 |Причеп 1-АП-1,5г    |м. Харків,    |         |
|  |електрозварювальний  |вул. Морозова, 18|         |
|  |агрегат, держ. N 25-52 |         |         |
|  |ХА, що знаходиться на |         |         |
|  |балансі        |         |         |
|  |ВАТ "Автотранспортне  |         |         |
|  |підприємство 16354"  |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 15 |Причеп 1-АП-1,5г    |м. Харків,    |         |
|  |електростанція, держ. |вул. Морозова, 18|         |
|  |N 25-51 ХА, що     |         |         |
|  |знаходиться на балансі |         |         |
|  |ВАТ "Автотранспортне  |         |         |
|  |підприємство 16354"  |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 16 |Спеціальна майстерня  |м. Харків,    |         |
|  |ПАРМ-1М на базі    |пр. Фрунзе, 10  |         |
|  |автомобіля ЗІЛ-131,  |         |         |
|  |держ. N 20-11 ХАП, що |         |         |
|  |знаходиться на балансі |         |         |
|  |ВАТ "Автотранспортне  |         |         |
|  |підприємство АТП    |         |         |
|  |N 16329"        |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 17 |Спеціальна майстерня  |м. Харків,    |         |
|  |ПАРМ-1М на базі    |пр. Фрунзе, 10  |         |
|  |автомобіля ЗІЛ-157 К, |         |         |
|  |держ. N 20-12 ХАП, що |         |         |
|  |знаходиться на балансі |         |         |
|  |ВАТ "Автотранспортне  |         |         |
|  |підприємство АТП    |         |         |
|  |N 16329"        |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 18 |Спеціальна майстерня  |м. Харків,    |         |
|  |ПАРМ-1М на базі    |пр. Фрунзе, 10  |         |
|  |автомобіля ЗІЛ-157 К, |         |         |
|  |держ. N 20-13 ХАП, що |         |         |
|  |знаходиться на балансі |         |         |
|  |ВАТ "Автотранспортне  |         |         |
|  |підприємство АТП    |         |         |
|  |N 16329"        |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 19 |Майно колишнього    |м. Харків,    |         |
|  |незнижуваного запасу, |пр. Фрунзе, 10  |         |
|  |що знаходиться на   |         |         |
|  |балансі        |         |         |
|  |ВАТ "Автотранспортне  |         |         |
|  |підприємство АТП    |         |         |
|  |N 16329", а саме:   |         |         |
|  |- акумулятори 6СТ 90  |         |         |
|  |(3 од.);        |         |         |
|  |- вогнегасники     |         |         |
|  |порошкові (16 од.);  |         |         |
|  |- вогнегасники     |         |         |
|  |вуглекислотні (5 од.); |         |         |
|  |- каністри (32 од.);  |         |         |
|  |- шафа металева (2 од.)|         |         |
|----------------------------------------------------------------|
|              м. Київ               |
|----------------------------------------------------------------|
| 20 |Автотранспорт, що   |м. Київ, вул.  |         |
|  |знаходиться на балансі |Малинська, 20  |         |
|  |ВАТ "КАТП-13054",   |         |         |
|  |а саме:        |         |         |
|  |- автомобіль ЗІЛ-157 Е |         |         |
|  |ПАРМ N 06-33 КІВ;   |         |         |
|  |- автомобіль ЗІЛ-157 Е |         |         |
|  |ПАРМ N 06-34 КІВ;   |         |         |
|  |- автомобіль ЗІЛ-131  |         |         |
|  |ПАРМ N 06-35 КІВ;   |         |         |
|  |- автомобіль ЗІЛ-131  |         |         |
|  |МТО-АТ N 06-31 КІВ;  |         |         |
|  |- автомобіль ЗІЛ-157  |         |         |
|  |КБ-МТО N 06-32 КІВ;  |         |         |
|  |- автомобіль ЗІЛ-131  |         |         |
|  |МТО-АТ N 53-45 КИЛ;  |         |         |
|  |- причіп автомобільний |         |         |
|  |ТАП 3-755 N 52-28 КИ; |         |         |
|  |- причіп автомобільний |         |         |
|  |ТАП 3-755 N 05-253 КА; |         |         |
|  |- матеріали, запасні  |         |         |
|  |частини та МШП     |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 21 |Автомобіль ЗІЛ-131   |м. Київ, вул.  |         |
|  |МТО-АТ N 25-17 КИН, що |Богатирська, 11 |         |
|  |знаходиться на балансі |         |         |
|  |ВАТ "Транс-Оболонь"  |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 22 |Пересувна ремонтна   |м. Київ, вул.  |         |
|  |майстерня       |Оранжерейна, 1  |         |
|  |МТО-АТ-ЗІЛ-131 N 70-69 |         |         |
|  |КИУ, що знаходиться на |         |         |
|  |балансі ВАТ "АК-Транс" |         |         |
------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна N 1441 ( v1441224-06 ) від 21.09.2006, N 1885
( v1885224-06 ) від 15.12.2006 }
 
 Директор Департаменту                   В.Вижол
 
 
                   Додаток N 3
                   до наказу ФДМУ
                   30.06.2006 N 1027
 
 
               ПЕРЕЛІК
       об'єктів державної власності групи А,
      що підлягають приватизації шляхом продажу
        за конкурсом (з елементами аукціону)
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |   Назва об'єкта   | Адреса об'єкта |Орган управління |
|  |            |         |балансоутримувача|
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 1 |      2      |    3    |    4    |
|----------------------------------------------------------------|
|            Харківська область            |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Будівля готелю     |Балаклійський  |         |
|  |літ. "А-2", загальною |р-н, смт Савинці,|         |
|  |площею 365,0 кв.м, що |вул.       |         |
|  |знаходиться на балансі |Кооперативна, 2 |         |
|  |ВАТ "Савинський    |         |         |
|  |цукровий завод"    |         |         |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту                   В.Вижол